23.02.2024

Nagrada Sama Smerkolja Ani Pusar Jerič

Slovensko komorno glasbeno gledališče vsako leto podeli stanovsko nagrado Sama Smerkolja za operne pevce.

SIGIC

Nagrada Sama Smerkolja Ani Pusar Jerič
Foto: osebni arhiv

Za leto 2023 nagrado prejme sopranistka Ana Pusar Jerič. Izmed prispelih predlogov jo je izbrala strokovna komisija v sestavi: dirigent Simon Dvoršak (predsednik), ter člani: sopranistka Vlatka Oršanić, tenorist Andrej Debevec, dirigent Simon Robinson in režiser, baletnik in publicist dr. Henrik Neubauer.

Podelitev nagrade bo v ponedeljek, 26. 2. 2024 ob 18.00 v Rdeči dvorani Magistrata.

Z ustanovitvijo in podeljevanjem nagrade Sama Smerkolja želijo v Slovenskem komornem glasbenem gledališču dati vsako leto priznanje vsestranskemu opernemu umetniku, pevcu in igralcu ter med opernimi umetniki v Sloveniji ohranjati zavest o vrednotah naše pretekle in sedanje slovenske operne glasbene kulture.

Dosedanji nagrajenci: