Objavite svoj dogodek!

 

Na portalu www.sigic.si lahko objavite glasbeni dogodek, ki ga pripravljate. Vaš prispevek naj obsega: 

  • izvajalca, 
  • koncertno lokacijo, 
  • link do dogodka na vaši domači ali Facebook spletni strani

Vsebino nam posredujte na naslov: koledar@sigic.si