19.11.2020

Forum nove glasbe 2020

Forum Nove glasbe želi v zgoščeni festivalski podobi nadaljevati tradicijo, ki jo je dve desetletij gojil Pihalni kvintet Slowind s Festivalom Slowind. Kontinuiteta se kaže v zavezanosti najsodobnejši glasbi in predstavljanju tiste glasbe 20. in 21. stoletja, ki v Sloveniji še ni našla svojega odmeva, preseganje v izrazitejšem osrediščanju na glasbo zadnjih dveh desetletij.

Press Info

Ljubljana New Music Forum 2020

Prvi skladatelj v fokusu oz. kurator festivala je Ondřej Adámek (1979), predstavnik najmlajše, a mednarodno že trdno uveljavljene skladateljske generacije. Prihaja iz Češke, rojen je torej še onkraj železne zavese, a je v svoji ustvarjalnosti že trden člen povezane Evrope brez političnih in estetskih meja. Za slovensko glasbeno kulturo, ki je kontekstualno vpeta v podobne okvire, je pogled Adámeka vabljiv, saj bi ga bilo mogoče primerjati s slovensko skladateljsko tvornostjo iste generacije (V. Žuraj, N. Šenk, M. Bonin, P. Strahovnik).

Adámek je festival zasnoval okoli programskega vodila Ura telesa, v katerem sta skriti bistveni prvini njegove kompozicije poetike – na eni strani telesnost in taktilnost ter na drugi strani močna odvisnost od časovne komponente, ritmičnega pulziranja. Zanimivo je, da obe glasbeni komponenti najmočneje zaznamujeta tudi vseprisotno popularno glasbo, s čimer je Adámekov izbor mogoče razumeti kot širši družbeni komentar.

Forum predstavlja šest spletnih koncertov (prvi bo na sporedu 1. decembra), ki skušajo osrednjo temo osvetliti vsakič iz nove perspektive. Prvi koncert se osredišča na »Trans«, posebno stanje telesa in duha, v katerem je presežen občutek časa. Vrhunec koncerta bo zvedba Andriessenovega dela Delavski sindikat, osrednjega »eseja« o svobodi in enotnosti. Drugi koncert z naslovom »Ledeno vroče« prinaša elektroakustično glasbo, pri čemer oksimoron naznačuje kontraste in spogledovanje z žanri glasbe hrupa in obsesivna ritmična pulziranja. Tretji koncert se osredišča na različne kvartete (godalni, tolkalni, saksofonski, dva klavirja v povezavi z dvema tokalcema), medtem ko naslov »Utripajoča telesa« poudarja zvezo med ritmičnim pulzom in telesno reakcijo. Četrti koncert, »Telesni vzorci« najbolj neposredno predstavlja temo celotnega ciklusa – dela izvajajo tolkalci na svojih telesih, pa tudi solistični dirigent s svojim telesom predstavi »tiho« skladbo. »Glasbene skrinjice« prinaša delo Marka Nikodijevića prinaša delo Marka Nikodijevića glasbena skrinjica/avtoportret z ligetijem in stravinskim (in messiean je tudi poleg). Zaključni koncert, »Karakuri«, je po trajanju in zahtevnosti najobsežnejši in prinaša dela za večji ansambel, koncert, s tem pa tudi festival, pa zaključuje skladba skladatelja v žarišču/kuratorja Adámeka, ki v središče postavlja tradicionalno japonsko mehanizirano lutko.

Z izjemo dela Vinka Globokarja bodo vse skladbe koncertnega ciklusa izvedene prvič v Sloveniji, sem pa gre všteti tudi naročila za nova slovenska dela, ki so jih prejeli Petra Strahovnik, Urška Pompe in Mauricio Valdés san Emiterio. Poleg naročenih del bodo prav na vsakem koncertu izvedena tudi druga slovenska dela (Larisa Vrhunc, Vinko Globokar, Neville Hall). Med deli tujih skladateljev pa gre omeniti predvsem svetovne klasike zadnjih treh desetletji (O. Adámek, S. Steen Andersen, L. Andriessen, F. Lévy, G. Ligeti, V. Globokar, G. Aperghis, M. Smolka).
 

Podroben program festivala in delavnic najdete TUKAJ.