12.12.2017

Notne izdaje Društva slovenskih skladateljev III

V letu 2017 smo v študijske namene zagotovili digitalizaciijo 860 strani notnega gradiva iz arhiva Društva slovenskih skladateljev. Tokrat gre rokopise in kopije skladb, nastalih med 1951 in 1974.

Tanja Benedik

Notne izdaje Društva slovenskih skladateljev III

Avtor

Naslov dela

Leto

Bernard, Filip

Bilečanka - uvertura

1951

Jež, Jakob

Jacek in pesmice - glasbena predstava

19??

Krek, Uroš

Koncert za fagot in godalni orkester s harfo in paukami

1954

Krek, Uroš

Staroegiptovske strofe

1967

Krek, Uroš

La journeé d'un bouffon

1973

Lajovic, Aleksander

Nevsakdanji dan. Baletna pravljica v dveh slikah

1973

Merku, Pavle

Koncert za trobento in orkester

1974

Šivic, Pavel

Diptih

1973

Šivic, Pavel

Gerüchte. Kantata

1972

Škerl, Dane

Dve mali etudi za komorni orkester

1958

Škerl, Dane

Druga otroška suita

1964

Škerl, Dane

Dijaška simfonietta za orkester

1964