12.04.2019

Nova knjiga o zgodovini slovenske muzikologije

Izšla je knjiga profesorja Matjaža Barba z naslovom "Slovenska muzikologija: kratek prelet po zgodovini".

Sigic

Matjaž Barbo: Slovenska muzikologija
Foto: naslovnica knjige

Matjaž Barbo je redni profesor na Oddelku za muzikologjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, svoje najnovejše delo pa je izdal v zbirki Historia Facultatis Znanstvene založbe FF, s katero omenjena fakulteta obeležuje 100. obletnico svojega delovanja. Osrednji cilj monografije je predstavitev glavnih mejnikov slovenske muzikologije kot znanstvene discipline, ki se je razvila v samostojno univerzitetno vedo pred približno petdesetimi leti. Avtor posveča posebno pozornost posameznim korakom k prenosu muzikološkega študija iz okvira glasbene akademije pod okrilje Filozofske fakultete in velikega doprinosa Dragotina Cvetka pri tem procesu. Tekst v nadaljevanju poseže tudi k Cvetkovim naslednikom, ki so razvili temeljna muzikološka izhodišča ter svoje strokovne raziskave vsebinsko poglobili in tematsko razširili. Monografija tako seže s svojim razgledom do najvidnejših domačih muzikoloških dosežkov vse do sodobnosti.  

Poudariti velja, da avtor v uvodnih poglavjih posebno pozornost nameni predstavitvam najstareših sledov glasbenoteoretskega mišljenja na domačih tleh. Knjigo dopolnjuje bogato slikovno gradivo.