24.02.2023

Nova sezona Harmonia Concertans

V ponedeljek, 27. februarja 2023 bo na sporedu prvi koncert 13. sezone cikla Stara glasba na Novem trgu.

Press Info

Harmonia concertans - Stara glasba na Novem trgu

Harmonia concertans - Stara glasba na Novem trgu je cikel koncertov stare glasbe na ustreznih zgodovinskih glasbilih, ki ga prirejata zavod Harmonia Antiqua Labacensis in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Muzikološki inštitut. Cikel sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana. Cikel se je uveljavil kot nepogrešljiv sestavni del našega kulturnega življenja. Posebno se je izkazal pri oživljanju starejše slovenske glasbene dediščine. Od leta 2011 je v enajstih sezonah zazvenelo 58 koncertov, večina jih je nastalo posebej za cikel, 18 sporedov pa je bilo v celoti posvečenih slovenski glasbeni dediščini. Na njih je zazvenela glasba iz arhivov v Ljubljani, Kopru, Novem mestu, Mariboru, Ptuju in Klanjcu na Hrvaškem, tudi psalmi in moteti koprskega organista Antonia Tarsie, operne arije iz arhiva grofovske družine Attems iz Slovenske Bistrice in instrumentalna glasba Benjamina Ipavca in Stanka Premrla. Slišati je bilo mogoče lutenjsko glasbo Giacoma Gorzanisa, ansambelsko glasbo za člane družine Khisl, koncertantne motete in plese Isaaca Poscha, Miserere Janeza Krstnika Dolarja, nemške arije Jakoba Frančiška Zupana, komorne koncerte Giuseppa Tartinija in klavirsko glasbo Francesca Pollinija in Františka Josefa Benedikta Dusíka. Veliko skladb je bilo izvedenih prvič po več stoletjih.

Znak cikla je del ornamenta nad glavnim portalom stavbe na Novem trgu 2, kjer bodo v atriju potekali vsi koncerti. Koncertni cikel je poimenovan po naslovu glasbene zbirke Harmonia concertans (besedna zveza izraža ‘ubrano muziciranje’) s slovenskim prostorom povezanega skladatelja Isaaca Poscha.


Ponedeljek, 27. februarja 2023 ob 20. uri, ZRC SAZU - Ljubljana
Lachrimae ali Sedem solz (1604)
Ansambel viol da gamba musica cubicularis:
Domen Marinčič, Christoph Prendl, Christoph Urbanetz, Dávid Budai, Cristiano Contadin – viole da gamba, Bor Zuljan – renesančna lutnja, orfarion

Na prvem koncertu nove sezone bodo zazvenele skladbe iz zbirke Lachrimae ali Sedem solz Johna Dowlanda, ki je izšla leta 1604 in velja za eno najpomembnejših in hkrati najskrivnostnejših zbirk zgodnje instrumentalne glasbe. V njej najdemo sedem pavan, ki jih skladatelj imenuje »solze«, poleg teh pa tudi živahnejše galiarde in almande. Med njimi je slavna pavana Lachrimae, ki jo poznamo iz neštetih transkripcij, pa tudi kot melanholično pesem z dodanim besedilom Flow my tears. V predgovoru Dowland poudarja, da so solze, ki jih toči Glasba, včasih prijetne in da jočemo tudi v veselju in radosti. Vse skladbe je namenil petglasnemu ansamblu viol da gamba ali violin in jim dodal zahteven part za lutnjo.

Ansambel musica cubicularis se od nastanka leta 2004 posveča predvsem izvajanju starejše glasbe na ustreznih zgodovinskih glasbilih in v svoje sporede pogosto vključuje manj znana in še neobjavljena dela, tudi operne arije iz arhiva grofov Attems v Slovenski Bistrici, psalme in duhovne dialoge iz arhiva koprske stolnice, glasbo iz novomeškega frančiškanskega samostana, koncerte iz ptujske zbirke in renesančno glasbo, posvečeno članom družine Khisl. Od leta 2018 deluje tudi v stalni zasedbi s štirimi ali petimi violami da gamba. V tej zasedbi je izvedel šest različnih tematskih sporedov in posnel glasbo Michaela Praetoriusa in Isaaca Poscha.

Ponedeljek, 27. marca 2023 ob 20. uri, ZRC SAZU - Ljubljana
Angleški virginalisti

Ponedeljek, 8. maja 2023 ob 20. uri, ZRC SAZU - Ljubljana
Carl Friedrich Abel (1723–1787)

Ponedeljek, 4. septembra 2023 ob 20. uri, ZRC SAZU - Ljubljana
Motecta bona & Favorabilia

Ponedeljek, 6. novembra 2023 ob 20. uri, ZRC SAZU - Ljubljana
Zgovoren in ganljiv govor

Ponedeljek, 11. decembra ob 20. uri, ZRC SAZU - Ljubljana
Solistični moteti iz koprske stolnice