O Odzvenu

SIGIC izdaja spletno revijo o glasbi Odzven, ki ponuja kritično refleksijo in analitično misel o aktualnem glasbenem dogajanju vseh žanrov in s katero želimo zapolniti vrzel po aktualni, kakovostni in kontinuirani glasbeni publicistiki.

Odzven redno objavlja poglobljene odzive na aktualne, predvsem domače glasbene dogodke in izdaje, glasbene novice, intervjuje, mnenjska besedila in glasbene eseje. Objave v vseh rubrikah se vedno ozirajo na predvsem domačo glasbeno aktualnost in s tem dodatno informirajo ali izobražujejo glasbeno občinstvo o prireditvah ali izdajah, ki si jih lahko ogledajo v lokalnem okolju. Težišče Odzvena je na kakovostnih besedilih, zato privablja k sodelovanju vodilne domače glasbene avtorje, ki pokrivajo različne glasbene žanre

S članki o različnih (slovenskih) glasbenikih in glasbenih temah, fotografskim dokumentarnim gradivom ter video vsebinami (pogovori z glasbeniki, okrogle mize itd.) prispevamo tudi k ustvarjanju digitalnih vsebin, ki so kot del arhiva SIGIC vseskozi na voljo javnosti.