22.03.2022

O tokovih distribucije improvizirane in eksperimentalne glasbe na festivalu (Ne)poslušno

V okviru festivala (Ne)poslušno, ki ga organizira Zavod SPLOH, se bo odvila okrogla miza z naslovom Sodobni tokovi distribucije improvizirane in eksperimentalne glasbe. Vsebina je del projekta Digitalni vlak za slovensko glasbo, ki ga izvaja konzorcij Zavoda SPLOH, SIGIC-a in Zavoda Jazz Cerkno.

SIGIC

neposlušno

Okrogla miza Sodobni tokovi distribucije improvizirane in eksperimentalne glasbe bo na sporedu 1. aprila ob 17. uri v Španskih borcih. Celoten program festivala (Ne)poslušno, ki bo trajal od 31. marca do 2. aprila, si lahko ogledate TUKAJ.

Sodobni tokovi distribucije improvizirane in eksperimentalne glasbe
Dvajsetletno postopno uveljavljanje digitalne premene v glasbeni svet je pripeljalo do stanja, ko digitalna glasbena distribucija predstavlja edini pozitivni trend rasti znotraj glasbenega ekosistema, ki ga je v zadnjih letih znatno prizadela epidemija covida. Kako se znotraj digitalnih distribucijskih tokov obračata improvizirana in eksperimentalna glasba? Katere platforme za distribucijo posnete glasbe uporabljajo glasbeniki in založniki, kakšne so na drugi strani navade poslušalcev? Ali butična glasba terja butične pristope? Kakšno vlogo bo digitalna distribucija glasbe zavzela v času, ko se koncertni dogodki šele postavljajo na noge, ko mednarodne povezave krojijo cepilni potni listi in meddržavni konflikti? Predstavlja priložnost za širjenje dometa poslušalstva ali nevarnost za izgubo vrednosti v polju muzik, ki se postavljajo nasproti vzorcem, ki jih krojijo velikani globalne glasbene industrije?

Moderator okrogle mize bo Miran Rusjan (Moonlee Records, MENT Ljubljana), med panelistkami in panelisti pa so pianistka in skladateljica Kaja Draksler, glasbeni publicist Luka T. Zagoričnik ter Iztok Zupan iz Založbe Klopotec in Ira Kolbezen iz založbe Glitterbeat Records. 
 

(Ne)poslušno se ukvarja z uprizarjanjem, razvojem, reflektiranjem in širjenjem raziskovalnih praks v glasbi in zvočenju. Sklop raznovrstnih dogodkov, srečevanja, predstavljanja založniške dejavnosti, udejanjanje mednarodnih mreženj in diskusije za šankom večplastno naslavljajo to pestro ustvarjalno polje. (Ne)poslušno druži gostujoče glasbenike, zainteresirane domače ustvarjalce, publiko in strokovno javnost. Kot tak ni zgolj festival določene glasbe, marveč je tudi in predvsem udejanjanje odprtosti, sodelovanja in fleksibilnosti. (Ne)poslušno je prostor izmenjav, kjer se na koncertih, delavnicah, predavanjih in v drugih formah križajo raznovrstne mejne glasbene prakse. Umetniško ga vodi Tomaž Grom. 

Digitalni vlak za slovensko glasbo je projekt konzorcija SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski centerZavod SPLOH in Zavod Jazz Cerkno, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023.  Namen projekta je spodbujati in razvijati prisotnost aktualne in pretekle slovenske glasbe skozi sodobne digitalne distribucijske streaming platforme ter promovirati uporabo te glasbe skozi različna promocijska orodja.