17.10.2022

Pomagajte mapirati digitalni trg glasbe v Evropi

Založniki ter samozaložniki! Združenje AMAEI in SIGIC objavljata kratek vprašalnik o digitalni glasbeni distribuciji. Namen ankete je razjasniti in zagotoviti preglednost o tem, kako natančno delujejo digitalni distributerji.

SIGIC

Digital path to market

Dnevno se na digitalne pretočne platforme naloži približno 60.000 pesmi, ta številka še vztrajno raste. Digitalna distribucija je ključni element za ustvarjalce in njihove založbe, vendar distribucijske platforme po svetu delujejo zelo različno. Cilj projekta »The Digital Path to Market« je razjasniti in zagotoviti preglednost o tem, kako natančno delujejo distributerji in zbiralci ter kako izračunavajo zaslužke umetnikov in založb – kar so informacije, ki so redko dostopne javnosti.

Edini način za doseg preglednosti na področju digitalne distribucije je, da začnemo z beleženjem evropskega digitalnega ekosistema. Kdo so naši digitalni distributerji v EU, v čigavi lasti so, kakšne posle sklepajo za distribucijo na pretočne platforme, ali se ISRC kode pravilno uporablja? Drugi del rešitve je izgradnja zmogljivosti evropskega neodvisnega posnetega sektorja prek evropskih spletnih seminarjev, ki so na voljo celotnemu sektorju prek mreže trgovinskih združenj IMPALA (Independent Music Companies Association).

Za dosego opisanih ciljev vas prosimo, da odgovorite na kratek vprašalnik, ki vam ne bo vzel več kot 10 minut. Do vprašalnika lahko dostopate tu: https://amaei.qualtrics.com/jfe/form/SV_3BKifCc3pPMdxbg

S sodelovanjem boste:

  1. zmanjšali vrzel v znanju o tem, kako se neodvisna evropska glasba distribuira, in splošne ravni zadovoljstva z distributerji;
  2. pomagali ekipi pri programiranju niza brezplačnih spletnih seminarjev za krepitev zmogljivosti, da bi založbam in umetnikom EU pomagali povečati svoje znanje o najboljših digitalnih praksah,
  3. prispevali k neodvisnemu glasbenemu ekosistemu z deljenjem svojega znanja o pravičnih in učinkovitih distributerjih glasbe, ki imajo sedež v Evropi.

V prvem četrtletju leta 2023 bomo objavili poročilo in študijo z ustreznimi informacijami pridobljenih vprašalnikov.

Decembra 2022 bomo lansirali spletne seminarje »The Digital Path to Market«. Udeležba je brezplačna. Na seminarjih boste imeli priložnost spoznati strokovnjake s trga digitalne glasbe, razpravljati o relevantnih temah in se skupaj z nami učiti, kako nove okoliščine trga pridoma izkoristiti.

»The Digital Path to Market« je projekt portugalskega društva AMAEI v okviru programa MusicAIRE, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru letnega delovnega programa 2020 za izvajanje »Pripravljalnega ukrepa – Music Moves Europe: spodbujanje evropske glasbene raznolikosti in talenta«. Cilj projekta je temeljna pobuda za zbiranje informacij in širjenje znanja v evropskem digitalnem glasbenem ekosistemu, ki zagotavlja temeljne gradnike ključnega znanja, da bi evropski neodvisni glasbeni sektor v prihodnjih letih z boljšim pristopom popeljal naprej do metapodatkov, uporabe ISRC kod in drugih bistveno boljših praks, brez katerih pravična in prožna obnovitev glasbenega sektorja ne bo mogoča.

Digitalni vlak za slovensko glasbo je projekt konzorcija SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center, Zavod SPLOH in Zavod Jazz Cerkno, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023. Namen projekta je spodbujati in razvijati prisotnost aktualne in pretekle slovenske glasbe skozi sodobne digitalne distribucijske streaming platforme ter promovirati uporabo te glasbe skozi različna promocijska orodja. Projekt Digitalni vlak za slovensko glasbo ter projekt »Digital path to market«, sodelujeta pri izvedbi izobraževanj in mapiranju digitalnega trga, vendar med seboj finančno ne poslujeta.