04.05.2020

Poziv k izredni in trajnostni podpori za zaščito slovenskega glasbenega sektorja

27 glasbenih organizacij in festivalov je na Vlado Republike Slovenije in druge pristojne organe naslovilo poziv k reševanju glasbenega sektorja. K podpisu vabljene tudi druge organizacije, javne ustanove in podjetja, ki delujejo na področju glasbe. DOPOLNJENO 5.5.!

Press info

Poziv glasbenega sektorja

Spoštovani!

Celoten svetovni glasbeni ekosistem se je spričo viralne krize v zgolj nekaj tednih znašel pred popolnim kolapsom. V luči vsesplošnih izrednih razmer je zato z dosedaj še nevideno enotnostjo skupaj stopila vsa evropska glasbena industrija. 2. aprila 2020 je kar 36 evropskih združenj in mrež glasbenih avtorjev, izvajalcev, založnikov, festivalov, dvoran, promoterjev, managerjev, kolektivnih organizacij in drugih interesnih združenj podpisalo poziv k odločnemu ukrepanju za zaščito glasbene industrije. Gre za popolnoma omrtvičen družbeno-ekonomski sektor, ki so ga ukrepi za omejitev širitve COVID-19 prizadeli med prvimi in ki bo posledice trpel najdlje. Poziv je naslovljen na odločevalce tako na EU ravni, kot na ravni držav članic in lokalni ravni.

Slovenski člani podpisanih evropskih združenj poziv pozdravljamo in ga naslavljamo na vlado Republike Slovenije, pristojna ministrstva ter organe v njihovi sestavi, lokalne oblasti in slovenske evroposlance.

Prepoved javnih zbiranj ob izbruhu COVID-19 je privedla do prekinitve obratovanja koncertnih prizorišč in glasbenih festivalov, odpovedi nastopov in koncertnih turnej, zaprtja glasbenih trgovin ter številnih drugih ekonomskih dejavnosti, ki jih obsega ekosistem glasbene industrije. Pod vprašaj je postavljeno preživetje posameznikov številnih poklicev, ki sestavljajo glasbeno panogo: skladateljev, glasbenikov, tekstopiscev, glasbenih učiteljev, dirigentov, glasbenih menedžerjev in agentov, založnikov, distributerjev, organizatorjev festivalov in koncertov, zvočnih in lučnih tehnikov, redarskih služb in številnega drugega storitvenega osebja, ki je povezano s to panogo.

Tudi ko bodo aktualni omejitveni ukrepi ukinjeni, se bo kriza glasbene industrije nadaljevala in škodo bo mogoče občutiti tudi v naslednjih letih. Zaradi prenasičenosti prestavljenih dogodkov in festivalov, ki se bodo skušali izogniti popolnemu finančnemu kolapsu, predvsem pa zaradi nepredvidljivosti občinstva, ki bo še dolgo časa občutilo strah in nelagodje pred zbiranjem v prireditvenih prostorih. Vse to predvideva izjemno počasno okrevanje kulturno-ekonomskega glasbenega sektorja, manj zaposlitvenih priložnosti in tudi slabše razmere za vzdrževanje ter razvoj kakovostne kreative in produkcije kot temeljnega pogoja za konkurenčnost glasbenih izdelkov na trgu.

Prav te dni, ko dogajanje zunaj naših stanovanj spremljamo večinoma po televiziji in spletu, vidimo, kako pomemben je kulturni sektor v spodbujanju solidarnosti in kako pomembno vlogo igra v vsakdanjem življenju ljudi. Glasbeniki in didžeji se s prenosi v živo in z muziciranjem na balkonih borijo proti izolaciji ter v danih razmerah po najboljših močeh pomagajo vzdrževati socialne stike med ljudmi. Časi so težki za vse skupnosti, sredi tega nelagodja pa je glasba tista, ki nas združuje in povezuje. Ta povezanost bo v prihodnosti še kako pomembna, ko bomo družno odpravljali strahotne posledice epidemije virusa, ki se bodo zažrle v vse pore družbenega življenja.

Vlado Republike Slovenije, slovenske evroposlance, pristojna resorna ministrstva in organe v njihovi sestavi ter lokalne skupnosti pozivamo, da se področju kulture nameni posebna obravnava znotraj oblikovanja ukrepov za premoščanje nastale krize in njenih posledic. Podpisane organizacije, ki smo v večini tudi članice posameznih evropskih združenj, ki so podpisnice priložene pobude, se pridružujemo stališču, da naj Slovenija, tudi po vzoru drugih evropskih držav, poveča proračun namenjen kulturi, hkrati pa področje glasbe pogleda in podpre tudi s perspektive gospodarskega potencialov te panoge. Pozivamo k trajnostni javni podpori glasbeni umetnosti in glasbeni industriji, da si čimprej opomoreta od fatalnih posledic in v polni moči prispevata k dobrobiti in razvoju slovenskega kulture in gospodarstva ter ugledu Slovenije v mednarodnem merilu. Izpostavljamo tudi pobudo, izraženo na evropski ravni, da vsaka država članica EU evropskemu ustvarjalnemu sektorju omogoči hiter in celovit dostop do strukturnih sredstev, razpoložljivih v sklopu naložbene pobude EU Coronavirus Response Investment, ki omogoča kritje kratkoročne škode.

V luči teh strašnih razmer pozivamo k tako izredni kot trajnostni javni podpori in strukturnim politikam na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni, z namenom učvrstitve glasbenega ekosistema in omogočanja, da zopet zacveti v vsej svoji raznolikosti.

Podpisane organizacije smo vam skupaj in vsaka posebej na voljo za pomoč pri oblikovanju ukrepov, predvsem na način posredovanja informacij in možnih rešitev, povezanih s sila specifično panogo, ki zaradi svoje narave in pogojev delovanja v marsičem ni primerljiva z ostalimi panogami gospodarskega in tudi kulturnega sektorja.

Izviren mednarodni poziv s seznamom podpisnikov ter njegov prevod smo umestili med priloge temu pismu.

V upanju, da bo naši pobudi ter v pismu utemeljenim razlogom sledil kontinuiran dialog, v katerem bomo skupaj premislili možnosti najboljših rešitev za rešitev področja slovenske glasbene umetnosti in industrije, vas lepo pozdravljamo!


Podpisniki po abecednem vrstnem redu:

Akademija za glasbo - Univerza v Ljubljani (The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)

Center urbane kulture Kino Šiška (Liveurope - The Live Music Platform for New European Talent)

Društvo slovenskih skladateljev (ISCM - International Society for Contemporary Music, ECSA - European Composer and Songwriter Allieance)

Festival Druga godba (Forum of Worldwide Music Festivals)

Festival Folkart (CIOFF - Conseil International des Organisations de Festivals de Folkolre et d’arts Traditionnels)

Festival Jazz Cerkno (EJN - Europe Jazz Network)

Festival Lent (IFEA - International Festivals and Events Association)

Festival Ljubljana (EFA - European Festivals Association)

Festival Maribor

Festival MetalDays (YOUROPE - The European Festival Association)

Festival Punkrock Holiday

GLOSA SKG (FIM - International Federation of Musicians)

GIZ KOS - Združenje koncertih organizatorjev Slovenije, gospodarsko interesno združenje

IPF k.o. - Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije

Jazz festival Ljubljana (EJN - Europe Jazz Network)

JSKD - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (ECA-EC - European Choral Association - Europa Cantat)

Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor (EFA - European Festivals Association)

MENT Ljubljana (INES - Innovative Network of European Showcases, ETEP - European Talent Exchange Programme)

MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti, SONICA festival (ICAS - International Cities of Advanced Sound, SHAPE - Sound Heterogenous Art and Performance in Europe)

RUNDA - Regionalno združenje neodvisnih proizvajalcev fonogramov (IMPALA - Independent Music Companies Associations)

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center (IAMIC - International Association of Music Information Centres)

SiPA - Združenje za zaščito interesov glasbenih založnikov (ICMP - International Conferedation of Music Publishers)

Zavod ARS Ramovš - Festival SEVIQC Brežice (REMA - European Early Music Network) 

Združenje SAZAS k.o.

ZFIS - Združenje fonogramske industrije Slovenije (IFPI - International Federation of the Phonographic Industry)

ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (FIM - International Federation of Musicians)

Zveza glasbene mladine Slovenije (JMI - Jeunesses Musicales International)


Poslano:

Vlada RS, gp.gs@gov.si
Ministrstvo RS za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@gov.si
Ministrstvo RS za kulturo, gp.mk@gov.si
Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si Ministrstvo RS za javno upravo, gp.mju@gov.si,
Ministrstvo RS za zunanje zadeve, gp.mzz@gov.si,
Urad RS za intelektualno lastnino, sipo@uil-sipo.si,
Urad RS za komuniciranje, gp.ukom@gov.si,
Stalno prestavništvo RS pri Evropski uniji, slomission@gov.si,
Tanja Fajon, evroposlanka, tanja.fajon@ep.europa.eu,
dr. Milan Zver, evroposlanec, milan.zver@ep.europa.eu,
Ljudmila Novak, evroposlanka, ljudmila.novak@europarl.europa.eu,
dr. Klemen Grošelj, evroposlanec, klemen.groselj@europarl.europa.eu,
Irena Joveva, evroposlanka, irena.joveva@europarl.europa.eu,
Franc Bogovič, evroposlanec, franc.bogovic@ep.europa.eu,
dr. Milan Brglez, evroposlanec, milan.brglez@europarl.europa.eu,
Romana Tomc, evroposlanka, romana.tomc@ep.europa.eu,
MO Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si,
MO Maribor, gp.mom@maribor.si,
MO Kranj, mok.kranj.si,
MO Koper, obcina@koper.si,
MO Celje, mestna.obcina@celje.si,
MO Novo mesto, mestna.obcina@novomesto.si,
MO Nova Gorica, mestna.obcina@nova-gorica.si,
MO Ptuj, obcina.ptuj@ptuj.si,
MO Murska Sobota, mestna.obcina@murska-sobota.si,
MO Slovenj Gradec, info@slovenjgradec.si,
MO Velenje, info@velenje.si,
Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si,
Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si
Nacionalni svet za kulturo, nsk.mk@gov.si
Odbor za kulturo - Državni zbor, kultura@dz-rs.si
Poslanska skupina SDS, maja.prezelj@dz-rs.si
Poslanska skupina LMŠ, ps-lms@dz-rs.si
Poslanska skupina SD, miroslav.pretnar@dz-rs.si
Poslanska skupina SMC, ivana.grgic@dz-rs.si
Poslanska skupina Levica, matej.kolenc@dz-rs.si
Poslanska skupina NSi, terezija.trupi@dz-rs.si
Poslanska skupina SAB, jernej.pavlic@dz-rs.si
Poslanska skupina DeSUS, ksenija.vencelj@dz-rs.si
Poslanska skupina SNS, PS-SNS@dz-rs.si
Poslanska skupina IMNS, petra.jamnik@dz-rs.si

Priloge (linki): 
Poziv združenih evropskih glasbenih organizacij
Prevod poziva združenih evropskih glasbenih organizacij

K sopodpisu pisma vabimo tudi druge organizacije, javne ustanove in podjetja, ki delujejo v glasbenem sektorju. Obvestilo o pridružitvi pošljite na mail naslov info@sigic.si. V svojem odzivu lahko navedete tudi predloge reševanja, ki bi jih želeli predstaviti odločevalcem. 

Do 20. aprila 2020 so se pozivu s podpisom pridružili tudi: 

Društvo Asociacija

Društvo KAPA

KUD Kreatura MOONLEE

MIKK Murska Sobota

Kulturni dom Nova Gorica

Tomaž Svete

Kulturno društvo Drugi zvoki – Jazz Ravne

PIROS - Marko Perne s.p. POSEBNI EFEKTI

Zveza Mink Tolmin

Zavod Sajeta v imenu Sajeta Art & Music Festival

Iztok Kurnik, Center slovanskih kultur France Prešeren

StudioCK, Sašo Pušnik s.p.

KD Jazz Velenje

Kulturno umetniški zavod PerArtem

Slovensko muzikološko društvo

Glasbeni klub radio Terminal

Andrej Zupan, klarinetist

Artium d.o.o.

KUD Prepih

Samo Turk s.p.

Kulturno društvo Bohinj

Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Andreja & Werner Brozović

Matej Tratnik

GoUp Production

Orto Bar

KUD Center 21, Hupa Brajdič produkcija

Festival Poletje z biseri

Zavod Fontico, Festival Burja

Creative Goods

Rožica d.o.o.

K-Men, Klemen Rajh S.P

Vitja Balžalorsky

KD Mladi Prijatelji Pesnica

Yesterday Banda

Damjan Mulej

Glasbeno Društvo Cahn, Cahn Fest

Skupina Calypso

Carmina Slovenica

KUD Morgan

ZPTM Brežice

Pihalni orkester Koper

Glasbena mladina ljubljanska

Društvo Subart Kranj

Kosovelov dom Sežana

Agencija GIG (GIG INT d.o.o.)

Jure Longyka, selektor, avtor in voditelj oddaje Izštekani

Glasilka d.o.o.

RGB LIGHT, Janez Klobučar sp

Damjana Golavšek

DB-TEAM d.o.o.

Rocker.si

Studio 360 d.o.o.

Festival Gora Rocka

Organizacija dogodkov Gregor Musa s.p.

Miran Inhof

TAM-TAM

K-MenStageCrew

StellarBeat Music Festival

Kulturno društvo Veseli dihurčki

Nejc Lavrenčič

Agencija Koncerti, Žiga Pišlar s.p.

Društvo za komorno glasbo Amadeus

IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

Kulturno in Etnomuzikološko društvo Folk Slovenija

StariČar destinacijska organizacija dogodkov

Mafi, izposoja glasbene opreme, d.o.o.

Streamarnica

KUD Pilula “A Cure for Happiness”

Aleksander Kodela

Koncertni cikel Defonija

Ana Šinkovec, pianistka

Vladimir Mlinarić, pianist

Overjam reggae festival (Overjam d.o.o)

Emanat, založba Kamizdat

Samo Ivačič, akad. glasbenik

Zveza slovenskih godb

Festival Jeff

Samo Pavlica - Lynch

Cerkljanski mladinski alternativni klub C.M.A.K

KODA Events

Bardo Records

Tartini festival

Zavod Sploh

Kulturno društvo Jazzva

Ljubljana Vocal Festival

FV zavod za umetniško in kulturno produkcijo

Intralite d.o.o.,

Castle Kolpa Music Festival

Vasko Atanasovski

Dare Trobec

R.O.K., organizacija prireditev, Rok Košir, s.p.

Festival MareziJazz

Festival Okarina Bled