31.07.2021

Poziv skladateljem: »Starožitnost vzkali v sedanjosti«

Komorni zbor Megaron namerava naročiti nove skladbe brez spremljave v okviru projekta Starožitnost vzkali v sedanjosti. Za honorarje skladateljem je namenjen sklad 3.500 €.

SIGIC

Poziv skladateljem: »Starožitnost vzkali v sedanjosti«
Foto: Tomaž Črnej

Tematika projekta so najstarejše zapisane slovenske melodije ljudskega izvora, objavljene v pesmaricah 17. in 18. stoletja in najstarejše zapisane melodije ruskega pravoslavja.

Prijave skladateljev, ki bi želeli sodelovati v projektu, sprejemajo do 23. avgusta 2021 na elektronski naslov damijan.mocnik@guest.arnes.si. Prijavi priložite svoj CV in kratko motivacijsko pismo, v katerem razložite, zakaj želite sodelovati v projektu.

Prijavljenim skladateljem bodo posredovali tematsko gradivo, ki bo osnova za nova umetniška dela. Do 15. septembra 2021 pričakujejo zasnovo koncertantne skladbe na predvideno tematiko. Z izbranimi skladatelji bo sklenjena pogodba o naročilu nove skladbe z rokom oddaje notnega gradiva do 15. novembra 2021.

Nove skladbe naj bi nastale ob tesnem sodelovanju z umetniškim vodjem skladateljem in dirigentom Damijanom Močnikom in KZ Megaron, ki bo izbranim skladateljem na voljo že v času nastajanja novih del, da se ti seznanijo z glasbenimi in zvočnimi zmožnostmi zbora.

Nove skladbe bo KZ Megaron izvedel v svojih koncertnih programih, poskrbel bo tudi za mednarodno promocijo, izdala jih bo založba ASTRUM.