11.07.2023

Poziv za nove zvočne/avdio sprehode

CONA vabi k prijavi koncepta zvočnega sprehoda za naslednjeletni TO)pot.

Press Info

Festival zvočnih sprehodov TO)pot

CONA bo izbranemu predlogu omogočila produkcijska sredstva, avtorski honorar, mentorstvo ali umetniški pogovor ter lokacijo izvedbe dela in promocijo.

Izbrali bodo največ dva predloga, ki se bosta predstavila javnosti na festivalu TO)pot leta 2024.

POVEZAVA: https://forms.gle/Y7DwQBXfxAMt8MM57

Rok za prijavo je 5. oktober 2023.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@cona.si.

Kaj je zvočni sprehod?

Zvočni ali avdio sprehod je širok nabor umetniškega ustvarjanja, ki se prvenstveno naslanja na senzibilizacijo s prostori preko poslušanja in hoje. V polju tovrstnih del obstojajo različice formata zvočnih sprehodov, avdio sprehodov, in situ poslušanje, performativna hoja in poslušanje, deep listening ... v tem razpisu naslavljajo vsa ta dela.

Delo naj vključuje končni zvočno performativni sprehod na izbrani lokaciji, ne le 'score' za hojo. Pomembno je tudi, da je umetnica ali umetnik odprta za sodelovanje z ekipo CONE v sami fazi produkcije.

Več o festivalu TO)pot

Letošnji festival TO)pot bo potekal med 28. septembrom in 1. oktobrom 2023 in številnih preddogodkov, ki se bodo odvijali v septembru 2023. Program bo objavljen v kratkem.