12.10.2016

Prvi simpozij študijske skupine ICTM za glasbe slovanskega sveta

Prvi simpozij študijske skupine ICTM (Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo) za glasbe slovanskega sveta bo potekal od 13. do 15. oktobra v Prešernovi dvorani SAZU.

Dušan Mijanović

ICTM
Foto: arhiv ICTM Ireland

Simpozij, ki ga organizirajo ZRC SAZU Glasbenonarodopisni inštitut, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete UL, Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Staroljubljanski zavod za kulturo Imago Sloveniae ter Forum slovanskih kultur, bo potekal od 13. do 15. oktobra v Prešernovi dvorani SAZU.

Znotraj Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo - ICTM delujejo različne študijske skupine, ki preučujejo tradicije različnih glasbenih prostorov. V okviru študijske skupine, ki raziskuje glasbo slovanskega področja bo na prvem simpoziju sodelovalo okoli trideset muzikologov, etnomuzikologov in folkloristov iz Belorusije, Češke, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Rusije in Ukrajine, katerim se bodo pridružili tudi raziskovalci, ki preučujejo glasbene tradicije slovanskega prostora, kot so raziskovalci iz ZDA, Francije in Avstrije.

Omenjeni strokovnjaki bodo predstavili zgodovino etnomuzikoloških raziskav in idej, ki so nastale na področju slovanskega prostora, sodobne metodološke pristope v raziskavah vokalne in inštrumentalne tradicijske glasbe ter vplive družbenopolitičnih procesov, ki so v tem delu Evrope po letu 1990 vplivali na nacionalno glasbeno politiko ter tradicijske glasbene prakse izven institucionalnih okvirov.

Podrobnejši program