27.07.2023

Razpis: Jazz kompilacija

Založba Akord Records (Kulturni center Maribor) pripravlja projekt Jazz kompilacija v okviru katerega bo predvidoma konec leta 2023 izšel nosilec zvoka.

Press Info

Razpis: Jazz kompilacija

S tem namenom Akord Records k sodelovanju vabi že uveljavljene in še neuveljavljene jazz izvajalce, skupine ter posameznike, ki ustvarjajo avtorsko glasbo in imajo neobjavljene skladbe ali pa so te za namen uvrstitve na Jazz kompilacijo pripravljeni do dneva, do katerega bo ta razpis odprt, ustvariti.

Svoje izvirno glasbeno delo na ta način lahko delijo s širšo publiko, zato vabljeni k prijavi. Ob (predvidoma) koncu leta 2023 bo namreč Jazz kompilacija izšla v CD obliki, vsak sodelujoči (uvrščen na Jazz kompilacijo) pa bo prejel tudi svoj izvod CD-ja.

Pogoji sodelovanja:

Posnetek naj bo končni izdelek (ne demo).

Na posnetku naj bo avtorska, pred tem neobjavljena glasba.

Sprejema se posnetek formata wav ali mp3.

Vsaka zasedba ali posameznik sme na natečaj poslati eno skladbo, ki naj bo dolga od 3 do 12 minut. V primeru, da posameznik ni vodja in/ali avtor zasedbe, lahko sodeluje pri več skladbah.

Pri ocenjevanju se bodo upoštevali izvirnost in prepoznavnost avtorskega rokopisa, kompozicijska in izvajalska svežina, harmonska bogatost, melodična zaokroženost, pretočnost fraziranja …

Razpuis strmi k tradicionalni slogovni usmerjenosti (izogibanje prevladujoči improvizirani glasbi).

Možnost izdaje samostojnega albuma:

V prihodnjem letu Akord Records načrtuje tudi izdajo albuma enega izmed izvajalcev, vključenih na kompilacijo. S tem bo omogočena dodatna promocija izbranemu ustvarjalcu in njegovemu glasbenemu delu.

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Prijavo in obrazec pošljite na naslov: nina@nina-novak-oiseau.si in gregorz.kulturni.cm@gmail.com.

Zbiranje skladb (prijav): do 15. oktobra 2023
Objava rezultatov: do 15. novembra 2023