27.03.2024

Razpis: Kulturni evro 2024

Center urbane kulture Kino Šiška v okviru namenskega sklada za podporo mladih ustvarjalcev Kulturni evro poziva posamične ustvarjalce, skupine in kolektive k oddaji predlogov za so/financiranje produkcije novomedijskega dela/projekta, ki temelji na sodobnih intermedijskih praksah. Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 35 let in so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Press Info

Razpis: Kulturni evro 2024

Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini dveh (2) evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec plačljivih dogodkov Kina Šiška, zapisan na listi gostov/novinarjev oziroma imetnik letnega vabila. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu, ves zbrani znesek pa se nameni izbranemu ustvarjalcu/skupini/kolektivu. Skupna višina zbranih sredstev v letu 2023 je 7.360 EUR.

Novomedijsko delo/projekt je lahko izvedeno v obliki intermedijske postavitve, interaktivnega performansa, razstave ali javnega dogodka, (avdiovizualne) postavitve s potopitvenim učinkom, intervencije v javnem prostoru, medmrežnega projekta ali novomedijske raziskave/dogodka, rok za realizacijo projekta pa je 31. marec 2025.

Prijavni pogoji:

prijavitelj je ob roku za oddajo star največ 35 let,

prijavitelj je državljan Republike Slovenije ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

prijavitelj aktivno deluje na področju Republike Slovenije.

V primeru, da prijavo odda kolektiv ali skupina, mora kriterij izpolnjevati vsaj polovica članov oz. članic.

Kriterij za izbor:

vsebinska in finančna zaokroženost ter izvedljivost projekta,

kakovost in aktualnost projekta.

Vloga za prijavo mora vsebovati:

kratek vsebinski opis projekta, vključujoč tehnične specifikacije (tehnični rider),

predviden finančni načrt in v okviru tega načrt porabe dodeljenih sredstev,

biografijo in portfolio dosedanjih projektov s povezavami do relevantnih spletnih strani/platform ter do reprezentativnih avdio/video posnetkov,

podatke o prijavitelju (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča in državljanstvo prijavitelja ali vseh članov kolektiva ali skupine prijavitelja),

kontaktne podatke prijavitelja (mobilna številka, e-pošta).

Projekt bo izbrala petčlanska komisija v sestavi: Maja Burja (kuratorka in producentka intermedijskih umetnosti), Simon Gmajnar (producent intermedijskih umetnosti), mag. Jasna Jernejšek (predsednica komisije, umetniška vodja vizualnega, avdiovizualnega in intermedijskega programa, Kino Šiška), Maja Smrekar (intermedijska umetnica) in Uroš Veber (Zavod Projekt Atol).

Rok za oddajo prijav: 21. april 2024 do 23:59

Razglasitev rezultatov: 20. maj 2024

Prijave naj bodo poslane po elektronski pošti na info@kinosiska.si z zadevo Prijava Kulturni evro 2024. Prijavo oddajte v obliki enotnega PDF dokumenta, ki naj ne presega velikosti 5 MB.

Prijav prispelih po roku za oddajo ne bomo upoštevali. Prijave, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije ali pa iz dokumentacije ne bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje prijavne pogoje, ne bodo upoštevane. Prav tako ne bodo upoštevane prijave, ki bodo vsebovale Google Drive/WeTransfer/Dropbox, saj do njih ne bomo mogli prosto dostopati.

Vse prijave in poslani materiali bodo obravnavani zaupno in zgolj za namene razpisa.

Z izbranim prijaviteljem bo Kino Šiška podpisal pogodbo, s katero se bo ta zavezal, da bo sredstva porabil za prijavljeni projekt, da bo projekt izvedel do določenega roka in da bo projekt premierno predstavljen v Kinu Šiška. Rok za realizacijo projekta je 31. marec 2025. Kino Šiška bo lahko zagotovil prostorske, tehnične in produkcijske pogoje za izvedbo ter nudil medijsko podporo, odvisno od prijavljenega projekta.

Za dodatna vprašanja in informacije smo na voljo na info@kinosiska.si.