01.08.2022

Razpis za generalnega sekretarja SIGIC – Slovenskega glasbenoinformacijskega centra

Za generalnega sekretarja SIGIC je lahko imenovan kandidat ali kandidatka, ki izpolnjuje pogoje, navedene v razpisu.

SIGIC

Razpis za generalnega sekretarja SIGIC – Slovenskega glasbenoinformacijskega centra

Datum objave razpisa: 1. 8. 2022
Datum zaključka razpisa: 10. 8. 2022

Za generalnega sekretarja SIGIC je lahko imenovan kandidat ali kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (predbolonjska) / specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (predbolonjska) / magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (predbolonjska) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih (ali primerljivih) položajih v kulturi,
  • poznavanje strokovnega področja dela društva,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • znanje angleškega jezika na višji ravni,
  • sposobnosti organiziranja in vodenja.

Prijavo na razpis naj sestavljajo:

  • Europass življenjepis,
  • dokazilo o doseženi izobrazbi ter
  • vizije in načrt razvoja ter delovanja društva (okvirno 2 strani).

Prijavo pošljite po elektronski pošti na naslov info@sigic.si.

Prijavo je potrebno oddati najkasneje 10. avgusta 2022.