11.05.2023

Razpis za nove komentirane programe glasbene-kulturne vzgoje, prijava do 15. maja!

Zveza glasbene mladine Slovenije objavlja razpis za nove komentirane programe glasbeno-kulturne vzgoje v ciklu Koncert, ki pride k vam.

Press info

Koncert, ki pride k vam

Koncert, ki pride k vam je cikel izobraževalnih, pestrih in zabavnih glasbenih programov, katerih namen je približati mladim poslušalcem umetniško in druge zvrsti glasbe s kakovostno izvedbo v živo; programe je mogoče izvesti v razredu, šolski avli, kulturni ustanovi …, v kraju naročnika programa, v dopoldanskem času.

Iščemo po vsebini in načinu izvedbe inovativne, interaktivne in ustvarjalne programe, oblikovane na podlagi meril kakovostne glasbene kulturne vzgoje, ki bodo dopolnili pouk glasbene umetnosti in mladim poslušalcem omogočili živ stik z glasbo in glasbenimi umetniki.

Programi (razen če se nadaljujejo z delavnico) naj ne bodo daljši od 45 minut, predstavljajo naj vsebine iz veljavnih učnih načrtov za glasbeno umetnost v devetletki in srednji šoli ali teme, primerne za predšolske otroke.

NATANČNEJŠI POGOJI RAZPISA

1.) Program naj bo tematsko zaokrožena celota (komentiran koncert, predstava, delavnica, kulturni dan …). Sestavljen naj bo: 2/3 živega glasbenega dogajanja in 1/3 veznega besedila, ki dogajanje smiselno zaokroža, mlade poslušalce pa usmerja, osvešča, informira in aktivno vključuje v dogajanje. Komentar – povezovalno besedilo mora biti prilagojeno starosti poslušalcev.

2.) Zaželene so vse glasbene zvrsti (klasika, rock, etno, jazz, ljudska glasba …), glasbo lahko program povezuje z drugimi umetnostmi – likovno, literarno, gledališko, plesno … Lahko je tudi krajše glasbenoscensko delo, zanimivo predavanje ali delavnica.

3.) Program naj bo izvedljiv v različnih prostorih: v učilnici, avli, telovadnici, galeriji, dvorani …, običajno v dopoldanskem času med delovnim tednom.

 

Več informacij in prijava: TUKAJ.