01.08.2022

Seviqc Brežice 2022

Letos bo na festivalu zazvenelo šest koncertov.

SIGIC

Seviqc Brežice

Šest koncertov in šest predtaktov bo od 12. do 20. avgusta potekalo v KKC Dolenjske Toplice, Hudičevem Turnu v Soteski, Slomškovem domu v Brežicah, župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah ter na gradovih Bogenšperk, Brežice in Snežnik z umetniki iz Češke, Italije, Slovenije, Srbije in Španije in s historično avtentičnimi izvedbami glasbe od 17. do 19. stoletja.

Podroben program najdete na povezavi Dogodki, kjer najavljajo tudi predvajanje lanskoletnih koncertov v okviru oddaje Banchetto Musicale.