Kdo smo?

Društvo v javnem interesu SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center je bilo ustanovljeno leta 2004. Istega leta je bilo izbrano na razpisu za izbor izvajalca za vzpostavitev Glasbenoinformacijskega centra Slovenije, ki sta ga razpisala Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za informacijsko družbo RS. Od takrat dalje predstavlja SIGIC osrednjo informacijsko točko za dostop do informacij o glasbenikih, glasbenih teoretikih in publicistih, glasbenih delih in dediščini ter aktualnih dejavnostih na vseh področjih povezanih z glasbo na Slovenskem.

Ob informacijski dejavnosti je ena od pomembnejših nalog SIGIC-a promocija slovenske glasbe in glasbenikov tako doma kot v tujini. V ta namen se SIGIC uspešno povezuje s številnimi glasbenimi institucijami v Sloveniji in po svetu. Od leta 2006 je SIGIC polnopravni član mednarodne zveze glasbenoinformacijskih centrov IAMIC (International Association of Music Information Centres), s pomočjo katere je ustvaril bogato mrežo stikov tudi v tujini. Povezanost SIGIC-a z mednarodnim glasbenim okoljem omogoča tekoč pretok informacij in promocijo slovenske glasbe v tujini.

Z letom 2011 je SIGIC začel z izdajanjem spletne revije o glasbi Odzven, katere namen je oblikovati prostor, namenjen poglobljenemu informiranju o glasbi v slovenskem prostoru in njenih mednarodnih okvirih ter vzpostavljanju misli in refleksij o njej.

Prav tako je SIGIC leta 2011 začel z izdajanem preglednih kompilacijskih zgoščenk, s katerimi predstavlja aktualno glasbeno dogajanje v posameznih glasbenih žanrih. Vsako leto izda eno kompilacijo, ki jo nato predstavlja na osrednjih evropskih glasbenih sejmih kot so Classical:Next, Jazzahead in Womex.

Od leta 2015 je SIGIC koproducent festivala MENT Ljubljana ter osrednji koordinator in producent prireditve Praznik glasbe.

Leta 2017 je SIGIC vzpostavil interaktivno spletno platformo MOMUS (Monumenta Musica Slovenica), ki vključuje

Od leta 2018 je SIGIC član Platforme Centra za kreativnost pri MAO Ljubljana, s pomočjo katerega izvaja številne delavnice s področja glasbenega posla, za krepitev kapacitet slovenskih glasbenih profesionalcev in tistih, ki to želijo postati.

Od leta 2019 je SIGIC član evropske zveze glasbenoizvoznih pisarn EMEE (European Music Exporters Exchange).

Od leta 2020 je SIGIC član mreže HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), ki združuje 9 držav Srednje in Jugovzhodne Evrope.