Kdo smo?

Društvo v javnem interesu SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center je bilo ustanovljeno leta 2004. Istega leta je bilo izbrano na razpisu za izbor izvajalca za vzpostavitev Glasbenoinformacijskega centra Slovenije, ki sta ga razpisala Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za informacijsko družbo RS. Od takrat dalje predstavlja SIGIC osrednjo informacijsko točko za dostop do informacij o glasbenikih, glasbenih teoretikih in publicistih, glasbenih delih in dediščini ter aktualnih dejavnostih na vseh področjih povezanih z glasbo na Slovenskem.
Ob informacijski dejavnosti je ena od pomembnejših nalog SIGIC-a promocija slovenske glasbe in glasbenikov tako doma kot v tujini. V ta namen se SIGIC uspešno povezuje s številnimi glasbenimi institucijami v Sloveniji in po svetu. Od leta 2006 je SIGIC polnopravni član mednarodne zveze glasbenoinformacijskih centrov IAMIC (International Association of Music Information Centres), s pomočjo katere je ustvaril bogato mrežo stikov tudi v tujini. Povezanost SIGIC-a z mednarodnim glasbenim okoljem omogoča tekoč pretok informacij in promocijo slovenske glasbe v tujini.
Z letom 2011 je SIGIC začel z izdajanjem spletne revije o glasbi Odzven, katere namen je oblikovati prostor, namenjen poglobljenemu informiranju o glasbi v slovenskem prostoru in njenih mednarodnih okvirih ter vzpostavljanju misli in refleksij o njej.
Prav tako je SIGIC leta 2011 začel z izdajanem preglednih kompilacijskih zgoščenk, s katerimi predstavlja aktualno glasbeno dogajanje v posameznih glasbenih žanrih .