15.04.2019

Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja

Dobrodošla osvežitev pri ponudbi literature, ki omogoča razumevanje dogajanja na področju domače moderne resne in sodobne glasbe.

Sigic

Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja
Foto: naslovnica knjige

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izšla knjiga profesorja na Oddelku za muzikologijo dr. Gregorja Pompeta z naslovom Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja. Čtivo prinaša nabor parcialnih prispevkov, povezanih z zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja, pri čemer so posamezna poglavja nanizana v historičnem zgodovinskem zaporedju in obravnajo osebnosti in fenomene od leta 1918 pa skoraj vse do sodobnosti. Skice se tako zaustavljajo ob preučevanju posameznih skladb, nadaljujejo z raziskovanjem parcialnih opusov posameznih skladateljev, se širijo k slogovnim oznakam in kompozicijsko-tehničnim vprašanjem. Vključenih je tudi nekaj kratkih portretnih skic. 

Gregor Pompe predava na Oddelku za Muzikologijo Filozofske fakultte v Ljubljani. Kot znanstveni raziskovalec se ukvarja s sodobno glasbo, z vprašanji semantike glasbe in glasbenega gledališča. Dejaven je tudi kot publicist, glasbeni kritik in skladatelj. Redno sodeluje s SIGIC. Kot sad tega sodelovanja, sta izšli tudi kompilaciji Klasika Slovenia: Skladbe za orkester, 1. del in Klasika Slovenia: Skladbe za orkester, 2. del, ki ju je Sigic izdal v sodelovanju z ZKP RTV Slovenija in ki bosta zainteresiranemu bralcu ob prebiranju knjige gotovo v znatno pomoč pri razumevanju.