29.11.2021

Sklepno poročilo Kreativnega centra Poligon in Centra za kreativnost

Kreativni center Poligon v koprodukciji s Centrom za kreativnost predstavlja sklepno poročilo o življenju in delu kulturno-ustvarjalnih delavcev v 2020 in 2021.

SIGIC

Sklepno poročilo Kreativnega centra Poligon

Kreativni center Poligon v koprodukciji s Centrom za kreativnost predstavlja izbor devetih statističnih slik, infografik, katerih namen je izris podobe slovenskih delavcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Značilnost sektorja je, da se med seboj zelo slabo poznajo. Medsebojno so si izredno različni, saj ustvarjajo tudi na povsem nepovezanih podpodročjih. Obenem pa so poskusi preučevanja delavcev največkrat osredotočeni zgolj na samozaposlene v kulturi in ne zajamejo vseh delavcev, ne glede na njihove poslovne subjekte.

Pričujoči izrisani profili so tako prvi poskus bolj celovitega razumevanja slovenskega kulturno-ustvarjalnega delavca z namenom preveritve različnih predpostavk, ki se pogosto povezujejo z delom in življenjem ustvarjalcev.

Zbiranje podatkov je potekalo v treh obdobjih, pomladi in jeseni leta 2020 ter pomladi 2021.
V študijo so vključili vse delavce, ne glede na pravni status: študente, delavce prek avtorskih pogodb, samozaposlene v kulturi, samostojne podjetnike, zaposlene v podjetjih in v zasebnih zavodih, društvih in zadrugah, zaposlene v javnih zavodih in neprijavljene delavce. V prvem merjenju je sodelovalo 1.521 ustvarjalcev, v drugem 1.578 in v tretjem 1.517 delujočih na enaindvajsetih različnih podpodročjih kulturno-ustvarjalnega sektorja.

Celotno poročilo: https://www.poligon.si/infografike-slovenski.../...

Raziskovalna ekipa: Eva Matjaž, Polona Černič, Maruša Račič in Luka Piškorič.

Pomladi bodo meritve opravili še enkrat.

Sklepno poročilo Kreativnega centra Poligon: vsi ustvarjalci
Sklepno poročilo Kreativnega centra Poligon: glasbeniki