12.12.2018

Skupna pesmarica EU v nastajanju

Z glasovanjem lahko sodelujete pri izboru šestih pesmi, ki bodo predstavljale Slovenijo.

SIGIC

Pesmarica EU

V nastajanju je skupna pesmarica vseh držav Evropske unije. Izbor 162 pesmi bo natisnjen tako v 24 izvornih jezikih, kot v angleškem prevodu.

Uredniški odbor je šest kategorij pesmarice opedelil na podlagi predlogov dirigentov, vodij pevskih zborov in glasbenih zgodovinarjev iz 17-ih konservatorijev v 14iuh državah EU. izbane kategorije so:
- ljubezenske pesmi,
- narav in letni časi,
- svoboda in mir,
- ljudske pesmi,
- religiozne pesmi,
- otroške pesmi.

60 slovenskih pesmi, ki so bile izbrane s pomočjo študentov in visokošolskih učiteljev glasbe Akademije za glasbo v Ljubljani, članov pevskih zborov pod okriljem JSKD in članov Društva slovenskih skladateljev je bilo razvrščenih v šest kategorij in uvrščenih na glsovalni seznam slovenskih pesmi. Skladatelj Dušan Bavdek je uredniško uredil končni seznam 60 pesmi, ki so predstavljene Slovencem.

Vabljeni torej, da do 7. januarja 2019 glasujete za 6 pesmi, ki bodo Slovenijo predstavljale v Pesmarici EU. Glasijete tukaj