11.10.2023

Slavnostni cikel ob 40. obletnici Godalnega kvarteta Tartini

Z oktobrom se nadaljuje cikel koncertov Godalnega kvarteta Tartini, ki obeležuje 40. obletnico delovanja.

SIGIC

Slavnostni cikel ob 40. obletnici Godalnega kvarteta Tartini

Godalni kvartet Tartini, ki ga sestavljajo prvi violinist Miran Kolbl, drugi violinist Romeo Drucker, violist Aleksandar Milošev in violončelist Miloš Mlejnik, s svojim širokim repertoarjem in pripravljenostjo sodelovanja s priznanimi slovenskimi in tujimi glasbeniki velja za ambasadorja slovenske kulture na domačih in tujih koncertnih odrih. Ustanovili so ga štiri vodje godalnih skupin Orkestra Slovenske filharmonije leta 1983, v devetdesetih letih pa je prevzel ime slovitega violinista in pedagoga Giuseppeja Tartinija.

Kvartet je v sodelovanju s Festivalom Ljubljana v sklopu svoje 40. obletnice delovanja organiziral cikel koncertov. Na prvem koncertu, ki je bil 18. oktobra 2022, so izvedli dela Giuseppeja Tartinija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Pavleta Merkùja in Antonína Dvořáka. Drugi koncert je bil 15. novembra, ko je bilo mogoče slišati skladbe Lucijana Marije Škrjanca, Carla Marie von Webra in Clauda Debussyja. Na tretjem koncertu, 13. decembra, so izvedli dela Marka Mihevca, Ludwiga van Beethovna in Bedřicha Smetane. Z oktobrom se nadaljuje cikel koncertov, vsi koncerti pa bodo, tako kot do sedaj, potekali v Viteški dvorani Križank. Na petem koncertu cikla se jim bo pridružila violončelistka Monika Leskovar.

Torek, 17. oktober 2023, ob 19.30
4. koncert cikla
J. Haydn: Godalni kvartet v d-molu, Hob. III: 76, »Kvintni«
M. Lipovšek: Štiri sporočila za godalni kvartet
A. Borodin: Godalni kvartet št. 2 v D-duru

Torek, 7. november 2023, ob 19.30
5. koncert cikla
M. Kogoj: Andante
W. A. Mozart: Godalni kvartet št. 22 v B-duru, K. 589
F. Schubert: Godalni kvintet v C-duru, D. 956

Torek, 28. november 2023, ob 19.30
6. koncert cikla
G. Tartini: Sonata a quattro v D-duru
A. Schnittke: Godalni kvartet št. 3
L. van Beethoven: Godalni kvartet št. 14 v cis-molu, op. 131