07.12.2020

Solidarni s kulturo

Pomoč kulturnim delavkam in delavcem med (post)epidemijo koronavirusa.

Press info

Solidarni s kulturo

Epidemija koronavirusa je ohromila javno življenje. Prvi so bili odpovedani koncerti, predstave in ukinjeni ogledi razstav, kmalu so zamrle tudi številne druge dejavnosti na področju kulture. Kulturna prizorišča in prireditve so tudi eni zadnjih, ki bodo lahko v polnosti zaživela.

Mnogi delavci in delavke v kulturi so čez noč ostali brez dela, številni brez sredstev za osnovno preživetje. Na področju kulture je življenje tudi v najboljših časih negotovo, saj so delavci v veliki meri samozaposleni in živijo od projekta do projekta s pogosto skromnimi zaslužki. Starši samohranilci in družine, v katerih sta oba starša brez rednega prihodka, so zdaj v še posebej težkem položaju.

Kako lahko pomagate?

Bodimo solidarni #skulturo! V času, ko nam je kultura v vsakdanjo oporo, spodbudo in veselje, podprimo ustvarjalce, ki so ostali brez prihodkov. Sredstva zbirajo na spodaj navedenem računu.

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
SI56 61000 11 22 33 44 82
Delavska hranilnica d. d.
SWIFT ali BIC: HDELSI22
sklic ali referenca: SI00 16032020

Ne pozabite na sklic!

Donacije brez sklica bo RKS-OZ Ljubljana namenil socialno ogroženim občanom Mestne občine Ljubljana ter okoliških občin.

Vse donacije so v celoti (100%) izplačane posameznikom. Da lahko zagotovimo neposredno in transparentno pomoč, brez obdavčitve, pomoč izvajamo v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški, elektrika, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno).

Kako do pomoči?

Če delujete na področju kulture in ste zaradi (post)epidemije izgubili del prihodkov, se prijavite za solidarnostno podporo.

Vloga naj vsebuje:

ime in priimek

naslov stalnega bivališča (ulica, poštna številka, kraj)

e-naslov

telefonsko številko

davčno številko (pazite, da gre za vašo osebno davčno številko in ne številko društva)

Dokazilo o dejavnosti na področju kulture

dokazilo o vpisu v poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna vaša registrirana kulturniška dejavnost (kot PDF ga lahko shranite na strani AJPES)

ali

odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi

Tisti brez kakršnegakoli statusa svoje delovanje v kulturi izkažete z biografijo in portfeljem.

Dokazilo o prihodkih

bančne izpiske zadnjih treh mesecev

ali

odločbo o otroškem dodatku

Slike, skene ali kopije položnic in računov za osnovne življenjske stroške, za katere želite, da jih plačamo.

Naslova za pošiljanje

Obravnava bo hitrejša, če vlogo pošljete na e-naslov:
vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si

Vlogo lahko pošljete tudi v pismu na naslov:
Komisija za socialna vprašanja
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana

Komu pomoč namenjena?

Upravičenost do pomoči preverja in presoja Rdeči križ Slovenije. Pri dodeljevanju imajo prednost najbolj ogroženi. Višina pomoči se bo sproti določala s korelacijo prispelih sredstev in količine prošenj.

Pri presojanju o ustreznosti kulturne dejavnosti tistih, ki so brez kakršnegakoli statusa, bo RKS-OZ Ljubljana podpirala ekspertna skupina v sestavi: Maja Vardjan, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Vladimir Vidmar.

Skrbnici projekta in nadzor nad izvajanjem: Urška Jurman, Beti Žerovc

Posvetovalni odbor projekta: Urška Jurman, Rok Vevar, Ičo Vidmar, Anja Zorko, Beti Žerovc

Vsi podatki, pridobljeni s prijavo na solidarnostno pomoč, bodo varovani v skladu z določili GDPR-ja.

Podatki o zbrani pomoči

Do 18. 11. 2020 smo na računu pri Rdečem križu Slovenije zbrali: 22.000,01 €.

Do 18. 11. 2020 je bila pomoč izplačana 71 kulturnim delavkam in delavcem.

O projektu

Solidarnostna akcija se je razvila kot eden od projektov neformalne skupine Pomoč samozaposlenim v kulturi v času covid-19. Skupina deluje na različne načine, predvsem pa poskuša z oblikovanjem konkretnih predlogov Vladi RS in Ministrstvu za kulturo vplivati na interventne vladne ukrepe, ki bi vsem samozaposlenim in prekarcem, predvsem pa delavkam in delavcem na področju kulture, zagotovili enakovredno obravnavo pri zagotavljanju državne pomoči v času (post)epidemije koronavirusa.

Ob zavedanju, da je za številne stiska že nastopila in jih državna pomoč zaradi mnogih omejitev ne bo dosegla, se je kot potrebna pokazala solidarnostna podpora v obliki hitre in neposredne finančne pomoči. Z njo bodo ustvarjalci in podporni delavci v kulturi lažje premostili krizno obdobje.