31.01.2024

Stephan Schulmeistrat je novi predsednik Mednarodnega združenja glasbenih centrov

Mednarodno združenje glasbenih centrov (IAMIC) je izvolilo Stephana Schulmeistrata, direktorja nemškega glasbenoinformacijskega centra, za novega predsednika.

SIGIC

Stephan Schulmeistrat
Foto: arhiv IAMIC-a

Stephan Schulmeistrat, ki je bil član odbora IAMIC od leta 2021, leto kasneje pa je prevzel položaj podpredsednika, je nasledil Diano Marsh (SOUNZ - Centre for New Zealand Music). Svoji predhodnici se je zahvalil za predano delo, strokovno vodstvo in povezovanje v času pandemije in svetovne krize. Deborah Keyser, izvršna direktorica Tŷ Cerdd - Music Centre Wales, ki je članica odbora IAMIC od leta 2018, je bila imenovana za novo podpredsednico.

"V veliko čast in privilegij mi je, da lahko pomagam oblikovati našo mednarodno skupnost, v kateri združujemo bogato in raznoliko glasbeno življenje naših držav. Skupaj z upravnim odborom želim našo mrežo še naprej razvijati z inovativnimi pristopi, da bi spodbujali kulturni pomen glasbe po vsem svetu," je povedal Schulmeistrat.