31.10.2019

Virtuozni repertoar za baročni violončelo

Nekateri glasbeni dogodki so res posebnost, saj s svojo vsebino nagovarjajo prav posebno občinstvo in zapolnjujejo določeno nišo glasbenega trga. Med takšne dogodke nedvomno spada festival Cellofest Ljubljana, praznik violončelistov in violončela.

Tomaž Gržeta

Marco Testori (baročno violončelo), Gregor Fele (vilončelo) in Domen Marinčič (čembalo).
Foto: Tamino Petelinšek

Nekateri glasbeni dogodki so res posebnost, saj s svojo vsebino nagovarjajo prav posebno občinstvo in zapolnjujejo določeno nišo glasbenega trga. Med takšne dogodke nedvomno spada festival Cellofest Ljubljana, praznik violončelistov in violončela. Prvo edicijo festivala smo spremljali leta 2016, drugo leta 2017, vsaka naslednja festivalska sezona pa je postregla z obsežnejšim sporedom ter pestrimi glasbenimi in izobraževalnimi vsebinami. Letos je med 15. in 25. oktobrom Cellofest Ljubljana potekal že tretjič. Nastop Marca Testorija, Gregorja Feleta in Domna Marinčiča na letošnji ediciji Cellofesta je potrdil strokovnost festivala, poslušalcem pa prinesel obilo nepozabnega estetskega užitka.

Cilj Cellofesta je predstaviti violončelo kot izjemno vsestransko glasbilo, primerno za solistično muziciranje, izjemno v vlogi solista pred orkestrom ali ob klavirju, kot komorni oziroma ansambelski inštrument, hkrati pa kot glasbilo, ki je bilo sprva klasično, pozneje pa je našlo svoje mesto tudi izven sveta klasične glasbe, na primer kot jazzovsko glasbilo, kot smo ga med drugim imeli priložnost izkusiti ravno letos v sklopu Cellofesta.

Umetniška voditeljica Cellofesta Ljubljana, violončelistka Karmen Pečar, meni, da festival »predstavlja uresničenje dolgoletne želje po dogodku, ki bi proslavil violončelo in violončeliste. Festival bogatijo koncerti tujih vrhunskih violončelistov. Poleg koncertov potekajo tudi mojstrski tečaji, ki violončelistom širijo obzorja ter vnašajo svežino v dojemanje in podajanje glasbe.«

Letošnja edicija je sestavljena iz cikla devetih koncertov ter pedagoških dejavnosti, ki obsegajo tri mojstrske tečaje ter tridnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Na enem izmed koncertov, in sicer 21. oktobra, se je predstavil Marco Testori, italijanski virtuoz na baročnem violončelu. V avli Mestnega muzeja v Ljubljani je nastopil z violončelistom Gregorjem Feletom ter čembalistom Domnom Marinčičem. Testori je dan po koncertu izvedel tudi mojstrski seminar na temo Baročna glasba za violončelo na ljubljanski Akademiji za glasbo, vendar se tukaj raje ozrimo h komornemu koncertu v Mestnem muzeju.

Spored je bil sestavljen tako, da je razkazal violončelo v vsej njegovi pestri uporabi, kot so ga poznale glasbene prakse 18. stoletja. Lahko smo ga videli v solistični vlogi (to je v večini skladb prevzel Testori) ter v vlogi bassa continua (kot ga je povečini izvajal Fele), hkrati pa kot glasbilo, za katero so pisali violončelisti sami, zato ta dela še izdatneje razkrivajo njegove tehnične in izrazne zmogljivosti (kar smo lahko opazili pri delih Jean-Baptista Barrièra, Salvatora Lanzettija, Luigija Boccherinija in Johanna Georga Christopha Schetkyja). Na začetku je zvenela Sonata v a-molu za violončelo in basso continuo RV 44 Antonia Vivaldija, v kateri so vsi trije glasbeniki igrali usklajeno, vendar interpretacija še ni dala slutiti strastne muzikalnosti in polnega zvena glasbil, ki so jih razkrile sledeče točke. Barrièrova Sonata IV za dva violončela je predstavila Marca Testorija in Gregorja Feleta (njegovega nekdanjega študenta na salzburškem Mozarteumu) kot enakovredna solista, ki sta z lahkoto premagala precej visoke tehnične zahteve tristavčne skladbe ter izpostavila njeno izpovedno moč. Sonata je zvenela z razkošno, slogovno jasno definirano retoriko in njej ustrezno rokokojsko eleganco. S podobnim žarom ter do detajlov prefinjeno izdelanim fraziranjem in bogato razvejano agogiko sta interpretirala tudi Boccherinijevo Sonato III za dva violončela. Slogovna distinkcija je bila jasna tudi med poznobaročno Lanzettijevo in zgodnjeklasicistično Schetkyjevo sonato, pri katerih gre pohvaliti tudi več kot zgledno realizirani part continua, ki ga je Domen Marinčič izvedel zbrano in sproščeno, povsem v dialogu s solističnim partom.

Marco Testori, eden najuglednejših gostov letošnjega Cellofesta, je med vsemi tremi glasbeniki zagotovo prišel najbolj do izraza, in sicer delno zato, ker je prevzel solistične parte v sonatah za violončelo in continuo, delno pa vsekakor tudi zaradi svoje prepoznavne spretnosti in karizmatičnosti. To smo lahko zaznali v izjemno natančni tehniki, pri čemer je z lokom iz glasbila izvabljal jasno artikulirane tone ter z vokalom primerljivo spevne fraze. Njegova muzikalnost pa se ni kazala zgolj v izrazito solističnem nastopu, temveč še bolj v komunikaciji z ostalima dvema, prav tako izjemnima glasbenikoma. Baročni in zgodnjeklasicistični repertoar virtuozne glasbe za violončelo so skupaj predstavili v najboljši možni luči.

Cellofest Ljubljana organizira IM.PULS ART v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana, Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani ter Slovensko filharmonijo. Niko Houška, izvršni producent festivala, je ponosno poudaril, da je letos kar pet programov nastalo prav za ta festival, pri koncertih pa je sodelovalo več kot 140 domačih in tujih violončelistov. Nastop Marca Testorija, Gregorja Feleta in Domna Marinčiča na letošnji ediciji Cellofesta je potrdil strokovnost festivala, poslušalcem pa prinesel obilo nepozabnega estetskega užitka.