Vizija in poslanstvo

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center je društvo s statusom društva v javnem interesu za kulturo. Njegovi prednostni cilji in naloge so:

  • ustvarjanje baze podatkov o glasbi vseh žanrov in vseh časovnih obdobij, o glasbenikih, o institucijah in nevladnih organizacijah, ki profesionalno ali ljubiteljsko delujejo na področju glasbe, o slovenski ljudski glasbi in glasbeni dediščini na Slovenskem,
  • urejevanje obsežnega koledarja glasbenih dogodkov vseh žanrov po Sloveniji,
  • izdajanje spletne revije o glasbi Odzven,
  • promoviranje slovenske glasbe in glasbenikov v domači in v mednarodni javnosti,
  • izdajanje nosilcev zvoka, tiskovin, knjig in drugih publikacij s področja glasbene dejavnosti,
  • organiziranje strokovnih posvetov, srečanj in simpozijev na teme povezane z glasbo,
  • delovanje po sistemu odprtih vrat za vso zainteresirano javnost (posredovanje informacij preko spletnih strani ter fizične dostopnosti centra in njegovih strokovnih sodelavcev),
  • programsko in poslovno sodelovanje z vsemi nosilci in ustvarjalci slovenskega glasbenega življenja.