26.08.2020

Vizije nove zvočnosti

Beepblip ali Ida Hiršenfelder nas je znova presenetila z novo zgoščenko Noise for strings, vol. 2, ki odraža umetničino poetično vizijo novega sveta, sveta, ki je zaradi virusa covid na svetovni ravni povzročil nenadno prekinitev utripa globalne družbe.

Marina B. Žlender

Noise for Strings, Vol. 2

beepblip

Noise for Strings, Vol. 2

Kamizdat
2020

Beepblip ali Ida Hiršenfelder nas je znova presenetila z novo zgoščenko Noise for strings, vol. 2, ki odraža umetničino poetično vizijo novega sveta, sveta, ki je zaradi koronavirusa na svetovni ravni povzročil nenadno prekinitev utripa globalne družbe in s tem nehote ponovno dal prostor drugim oblikam življenja. Avtorica se mu je posvetila z odprto čuječnostjo in iz njega ustvarila umetniško vizijo novega življenja drugih vrednot. To zvočno podobo nam ponuja v okušanje. Če ji sledimo, se spustimo v pretanjeno igro zvočnih asociacij in sugestij, ki nas vodijo po meandrih zavesti in instinktivnega prisluškovanja življenju znotraj življenja, ki ga je s prefinjeno intuicijo in poglobljeno veščostjo avtorica vpela v lastni zvočni milje. Živel novi svet!

Plošča odraža vživljanje v to novo dihotomijo preko posnetkov drugih živih vrst v opuščenem urbanem okolju v času pandemije ter naslonitve na zvočni svet historičnih inštrumentov. Njeno poigravanje s slednjimi (starinski klavirji) je čudovita iztočnica v subtilno in razigrano zvočno popotovanje, v katerem na trenutke zaslišimo celo ritmične ali melodične elemente, ki nam obudijo spomin na izgubljeni svet, a poetično vpet v novo zvočno realnost. To subtilno spajanje obeh svetov deluje kot odrešujoče vračanje k bistvu, primarnemu, kot iskrice sreče iz otroštva in obenem sodobna poetična zvočna fantazija, ki nam tu in zdaj ponuja vizijo svojega sveta. Ta je osvobojen dnevne banalnosti in nas vodi v zvočnost kot tako, kot svet brezčasnosti, v katerem imajo prostor tako konkretni kot umetni zvoki. Ti spodbujajo igro med čuti in intelektom, med sluhom in spominom, med »zunanjim« in »notranjim« jazom.

Tem zvočnim kreacijam se pridružujejo podobe narave, obogatene s sodobnimi zvoki, kot sublimacija simbioze naravnega in urbanega, ali po mnenju umetnice Ide Hiršenfelder, človeške in ostalih vrst življenja. Te nove zvočne krajine so nastajale v času realnosti, ki jo je vzpostavil virus covid 19. V času torej, ko je človeka pred dejstvo ponovno postavila narava in se je bil prisiljen umakniti s svojih urbanih okopov, ki jih je kaj hitro ponovno osvojil preostali živi svet. Avtorica se mu je posvetila z odprto čuječnostjo in iz njega ustvarila umetniško vizijo novega življenja drugih vrednot. To zvočno podobo nam ponuja v okušanje. Če ji sledimo, se spustimo v pretanjeno igro zvočnih asociacij in sugestij, ki nas vodijo po meandrih zavesti in instinktivnega prisluškovanja življenju znotraj življenja, ki ga je s prefinjeno intuicijo in poglobljeno veščostjo avtorica vpela v lastni zvočni milje. Živel novi svet!