01.10.2020

Vnovično merjenje: Slovenski kulturno-kreativni delavec v času covid-19 / jesen 2020

Hitro minevajo meseci in že je minilo pol leta od prvega merjenja kako covid-19 vpliva na življenje in delo delavcev v kulturno-kreativnem sektorju, ki sta ga izvedla Kreativni center Poligon in Center za kreativnost. Ker ukrepi ne popuščajo, marsikomu pa že zmanjkuje inovativnih strategij za preživetje, merjenje ponavljajo.

Press Info

Slovenski kulturno-kreativni delavec v času covid-19 / jesen 2020

Kaj so v Kreativnem centru - Poligon in Centru za kreativnost dosegli s prvo raziskavo?

 - številne objave v slovenskih medijih;

 - rezultate so predstavili vsem slovenskim odločevalcem;

 - predstavili so jih tudi odločevalcem na Evropski komisiji, študija bo vključena v evropsko kompozitno študijo stanja KK sektorja v letu 2020;

 - v recenziji sta 2 znanstveni objavi v mednarodnih revijah;

- mali uspeh so delovne štipendije, ki so jih za samozaposlene v kulturi sedaj uskladili na Mestni občini Maribor. Lista kolesarjev in pešcev, ki je dala predlog za te delovne štipendije se je z županom izpogajala ravno na podlagi omenjene raziskave.

Aprila je bilo izvedeno prvo merjenje vpliva pandemije covida-19 na življenje in delo 1500 kulturno-kreativnih delavcev, za kar se jim Poligon - kreativni center​ in Center za kreativnost​ zahvaljujeta. Spomladi so predvsem dajali ocene morebitnih učinkov pandemije. Tokrat pa je vprašalnik osredotočen na merjenje dejanskih učinkov na delovanje kulturno-kreativnih delavcev. Tako kot pomladansko poročilo, bodo tudi izsledke te raziskave objavili v medijih ter posredovali vsem ključnim odločevalcem v kulturnem in kreativnem sektorju v Sloveniji in Evropi.

Zbiranje podatkov je anonimno. Izpolnjevanje traja od 8 do 13 minut.

DOSTOP DO ANKETE