28.08.2019

5. strokovni posvet Po jutru se dan pozna

Letošnji posvet bo potekal pod naslovom "Oblikovanje glasbene identitete".

Press info

5. strokovni posvet Po jutru se dan pozna

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto vabi na 5. strokovni posvet Po jutru se dan pozna, ki bo v sredo, 25. septembra 2019.

Na posvetu z naslovom Oblikovanje glasbene identitete bo na različne načine in v različnih oblikah predstavljena vloga glasbene umetnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Skozi predavanja priznanih strokovnjakov se bodo udeleženci seznanili z začetki glasbene pedagogike v splošnem glasbenem izobraževanju pri nas in s pozitivnimi učinki glasbe v obdobju otroštva, ki se kažejo na področjih miselnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Kot primer dobre prakse bo predstavljen projekt, ki uspešno razvija nove modele, oblike in didaktične pristope povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela in umetniških dejavnosti, v sklopu izkustvene delavnice pa bomo spoznali nekaj glasbenih dejavnosti, s katerimi si lahko pomagamo tako pri izvedbi ur glasbene umetnosti kot tudi pri drugih učnih predmetih. Posvet bo ponudil pedagoški koncert na temo jazzovskega opismenjevanja najmlajših, ki je minulo sezono nastal v produkciji Zavoda Novo mesto. Na koncu bo potekala okrogla miza, kjer bodo udeleženci s priznanimi strokovnjaki razpravljali o stanju in izzivih kulturno-umetnostne vzgoje v splošnem glasbenem izobraževanju.   

Posvet je namenjen vsem, ki glasbeno umetnost vključujete ali bi jo želeli vključiti v svoje delo (ravnateljem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanovah, glasbenim pedagogom …).