04.11.2019

Delavnica in predstavitev nove knjige Jake Strajnarja: Svet ritmov

Izšla je prenovljena in razširjena izdaja knjige Svet ritmov, aktivnosti, ritmi in skladbe za cajon, lastne inštrumente in druga tolkala. Delavnica bo 14. novembra v Kogojevi dvorani DSS v Ljubljani.

SIGIC

Delavnica in predstavitev nove knjige Jake Strajnarja: Svet ritmov 2

Knjiga Svet ritmov je namenjena vzgojiteljem, učiteljem, glasbenim pedagogom in tudi staršem, ki bi želeli ritem vključiti v vsakdanje dejavnosti v vrtcu, šoli, glasbeni šoli ali doma. Uporaba ritma je v knjigi predstavljena z naslednjimi tolkali: s cajonom, z lastnimi inštrumenti ter drugimi tolkali (djembe, conge, bongosi, bobni …).

Na začetku so opisane osnovne tehnike igranja na omenjena tolkala, v nadaljevanju pa je knjiga razdeljena na tri poglavja:

- Aktivnosti: poglavje vsebuje sedem osnovnih glasbenih aktivnosti, tem pa so dodane še številne nadgradnje, ki omogočajo razširitve in stopnjevanje težavnosti osnovnih aktivnosti.

- Osnovni ritmi: poglavje vsebuje enajst ritmov, ki so predstavljeni s tabelami in notnim zapisom. Ritmi vsebujejo tudi različne razširitve (petje ob ritmični spremljavi, dvoglasni ritmični vzorci, prehodi) in tako predstavljajo tudi pripravo na naslednje poglavje.

- Skladbe: poglavje vsebuje dvanajst skladb, ki so namenjene skupinskemu muziciranju ter izvajalski praksi. Pisane so v dveh glasovih, pri čemer lahko en glas izvaja več otrok in so tako primerne za celoten razred oz. skupino. Skladbe so pisane v različnih ritmih (pop/rock, twist, cha cha cha, calypso, valček …) in vsebujejo tudi dele, ki so namenjeni improvizaciji. Za lažje učenje pa so na spletu dostopni tudi videoposnetki vseh skladb.

Jaka Strajnar»S prenovljeno in razširjeno izdajo knjige Svet ritmov želim prispevati k učinkovitejši uporabi ritma v šolah, vrtcih in tudi doma. Otroci se namreč z ritmom redno srečujejo skozi vse stopnje vzgojno-izobraževalnega procesa – v vrtcu pri različnih dejavnostih (gibanje, jezik, umetnost …), v osnovnih šolah pa ne le pri glasbeni vzgoji, ampak tudi pri drugih predmetih (slovenščina, angleščina, matematika …). Učenje in izvajanje ritma pozitivno vplivata tako na razvoj otrokovih glasbenih dispozicij, glasbenega spomina, kot tudi na motorične spretnosti, koordinacijo, koncentracijo otroka. Knjiga predstavlja preizkušene, inovativne in zabavne načine, na katere lahko otroci učinkovito usvajajo ritem.«

Delavnica s predstavitvijo knjige bo 14. novembra ob 18.00 v Kogojevi dvorani DSS, Trg francoske revolucije 6, Ljubljana.