14.11.2018

Festival Kiblix 2018

Letos se bo med 14. in 17. novembrom odvijala že sedemnajsta edicija mednarodnega festivala Kiblix, ki bo potekala v MMC Kibla.

Press info

Festival Kiblix 2018

Festival Kiblix se osredotoča na dva temeljna vidika: umetniški ter izobraževalni sklop.

Izobraževalni oziroma pedagoški pristop cilja na šolarsko, dijaško in študentsko populacijo – vključevati želimo mlade od osnovnih in srednjih šol do študentov. Usmerjenost formalnega izobraževalnega sistema je namreč še zmeraj preveč enosmerna, premalo interdisciplinarna, s čimer ostaja zaprta v ozki domeni lastne znanstvenosti, ki ji v globalni dobi vse bolj topi parafinske peruti. Šolstvo se trmasto oklepa mnenja o nevarnosti pretirane uporabe računalnikov in sodobnih naprav, pri čemer opozarjamo na preprosto dejstvo, da to pravilo velja za prav vsa področja človekovega delovanja in torej ne more biti tu nikakršen aksiom.

Pedagogika v svojem lastnem notranjem razvoju zaostaja za globalnim razvojem tehnike, tehnologije in sveta interneta, torej tistih polj modernega življenja, ki danes najbolj vplivajo na otroke ter njihova obzorja. skušamo tako tudi sami prispevati k osveščanju ne le otrok in mladine, temveč tudi učiteljev in drugih pedagoških delavcev o pomenu in uporabi IKT.

Poleg pedagoško-delavničarskega dela festivala se bomo v večernih urah podali v svet AV nastopov v živo. V sklopu našega ciklusa Migav 2018, zaključenega programskega sklopa sodobne avdio-vizualne produkcije, se bodo izbrani izvajalci ukvarjali predvsem z raziskovanjem elektroakustične glasbe, žive elektronike in improvizacije v tesni/usodni povezavi z vizualnim virom aktivne procesirane podobe. Izbor temelji na raziskovanju področja razvoja elektronske in elektroakustične glasbe v vseh njenih pojavnih oblikah, derivatih, sintezah, kombiniranju, prepletanju itn. Programski sklop Migav želi te vidne in slišne oblake prenesti v realen prostor, med nas, okrog nas, želi nas potopiti in omogočiti neposredno izkušnjo, interakcijo med avtorji in občinstvom, žive trenutke za uho in oko.

Program Kiblix 2018:

14. november 2018

15.00–19.00 Lego delavnica (mentor: Sašo Markovič)
19.00 predavanje Simon Macuh (predstavitev delavnice piratskega radia)

22.00 OR poiesis: PARADISCO#zvočni zid (AV nastop v živo)
22.30 Boštjan Perovšek: Uglasbljanje spomina

15. november 2018

10.00–15.00 Delavnica piratskega radia in Raspberry Pi (mentor: Simon Macuh, do 9 udeležencev, za študente umetniških in tehničnih smeri)
15.00–19.00 Lego delavnica (mentor: Sašo Markovič)

21.00: Stane Špegel: Forest Tales (AV nastop v živo)
22.00: Marko Batista: Grid lock (AV nastop v živo)

16. november 2018

10.00–15.00: Delavnice multimedija, programiranje in svetlobni efekti (mentor: Franc Vrbančič)
16.00: predavanje Jože Slaček: DNK umetnosti in nesmrtnosti

21.30: Klaus Filip: Sonic Luz (AV nastop v živo)
22.30: Andrej Fon

17. november 2018

10.00–13.00: Delavnice multimedija, programiranje in svetlobni efekti (mentor: Franc Vrbančič)

--------------------

Delavnice Kiblix 2018

Mentor: Sašo Marković
Lego delavnica


Sestavili bomo več »blokov«, ki bodo delovali odvisno eden od drugega: akcija – reakcija in sestavili verižni eksperiment potujoče žogice, ki bo »migrirala« iz točke A do točke X preko ovir (voda, zemlja, zrak). Delavnica sodi v najzahtevnejši nivo robotike Malih ustvarjalcev. Otroci se bolj ali manj samostojno spoprimejo s težavami in preprekami, ki jih določi mentor. Pri tem uporabljajo zahtevnejši komplet kock za sestavo robota in pišejo zahtevnejše programske algoritme.
Primerna je za otroke, starejše od 10 let, ki so se udeležili nadaljevalnega tečaja (Robolešnik) vsaj enkrat. Primeren je tudi za otroke, ki so starejši od 12 let in se prvič udeležujejo delavnic.
Več na: www.maliustvarjalci.si
Maksimalno št. udeležencev 10.
Zbiranje prijav na e-naslov maliustvarjalci@gmail.com in nina.jeza@kibla.org

OR poiesis: Paradisco#zvočni zid

Paradisco se približuje akustičnim razsežnostim rajev. Tam se nikoli nič ne spreminja, ni letnih časov, vse je vedno isto. Njihovi prebivalci so najverjetneje že povsem gluhi ... bodisi nori. Nenehno navzočnost nespremenljivega, konstanto zdajšnjosti, kakor tudi mi občutimo sodobno zvočnost digitalno vodenega cvila civilizacije, podprtega z brez-časovno matrico nad(od)grajene resničnosti, bi lahko označili kot auralni pekel. Avtorica predlaga smrten, v tišino odluščen paradiž.

Mentor: Simon Macuh
Delavnica radijske strategije – mapiranje javnega prostora v radijskem etru

Med problemi raziskovanja radijskih strategij se izmenjujejo vsebinske in formalne paradigme, včasih pa tudi povsem entuziastični poizkusi poustvarjanja radijskih fenomenov.
V delavnici, ki sledi prezentaciji, bomo poskusili spoznati to dejstvo, tako da bomo v urbanem prostoru iskali, kje lahko na javnih mestih (trgovine, lokali...) še lahko slišimo radijske vsebine. Zanimalo nas bo, na kakšen način so tam, čemu služijo, kako sooblikujejo ta prostor in podobno. Skratka mapiranje FM radijke krajine v javnem prostoru. Da bo proces seveda bolj zanimiv in bo razprl več plasti, bomo s pomočjo tehnologij (radijski sprejemniki, Raspberry Pi, pametnimi telefoni) izvedli še kakšno preprosto intervencijo v radijski javni prostor.
Delavnica je primerna za študente humanističnih, umetniških in tehničnih smeri, za entuziaste na teh področjih in vse, ki jih zanimajo intermedijski pristopi, radio in javni prostor. Delavnica je primerna za osebe nad 18 let.

Mentor: Franc Vrbančič
multimedija, programiranje, svetlobni efekti

Arduino delavnica
Udeleženci spoznajo Arduino sistem in programiranje z njim. Izvedejo vaje za merjenje osvetljenosti, izpis na LCD zaslon, delajo s stikali in LED diodami. Uporabijo tudi sonic senzor merjenja razdalje. Naučijo se načrtovati in kodirati programsko rešitev za podano nalogo.

Osnove multimedije
Udeleženci spoznajo osnove dela s kamero in fotoaparatom. Pod vodstvom mentorja izvedejo poskusno snemanje. Spoznajo tudi osnove dela s programsko opremo za montažo video izdelka. Posnetke in fotografije združijo v kratek video izdelek ter ga opremijo s tekstovnimi podatki. Seznanijo se tudi z droni, uporabo le teh za potrebe video produkcije ter omejitvami pri delu z njimi.

Arduino svetlobni efekti
Obiskovalci vidijo in po želji preizkusijo svetlobne efekte izvedene z Arduino sistemom. Sistem vsebuje Arduino mega 2560 procesorsko platformo, folijsko tipkovnico, LCD zaslon in trak LED diod. S tipkovnico izbirajo efekt, ki se prikaže na diodah. Izbirajo tudi hitrost, število diod in barvo efekta.