21.03.2019

Kulturni bazar 2019 - podaljšan rok prijave na 27. marec!

Kulturni bazar je dogodek, s katerim  skušajo organizatorji doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo.

SIGIC

Kulturni bazar 2019

Na tradicionalni prireditvi se v treh preddverjih predstavlja blizu 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.

Različne študije kažejo, da lahko s kulturno-umetnostno vzgojo pomembno prispevamo k motivaciji in ustvarjalnosti otrok in mladine ter tako razvijamo temelje za ustvarjalno in produktivno družbo. Strokovnjaki po svetu in pri nas prepoznavajo, da so izkušnje otrok in mladih s kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo ključne za njihov celostni razvoj, zato je pomembno omogočiti jim spoznavanje različnih področij umetnosti in s tem različnih načinov izražanja in komuniciranja (z besedami, gibi, slikami, glasbo …).

SIGIC je kot nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno izobraževalnih zavodih lani prevzel vlogo povezovanja, informiranja, spodbujanja nastanka novih KUV vsebin, z namenom izboljšanja dostopnosti vsebin vsem, ki so jim le-te namenjene. Tako se povezujemo s kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, kulturnimi domovi ter ponudniki tovrstnih vsebin.

Vsakoletni Kulturni bazar je namenjen strokovnim delavcem iz VIZ ter kulturnih ustanov, ter kulturnim ustvarjalcem iz vseh področij umetnosti. Področje glasbe bo imelo letos prostor v veliki sprejemni dvorani, približno v sredini, ob nas bo prostor namenjen plesu, nasproti pa KUDUS (kulturni domovi) in JSKD.

Na samem bazarju smo uspeli v program strokovnega izobraževanja umestiti 5 glasbenih dogodkov.

  1. Predstavitev generalne vaje orkestra SF (Klemen Hvala) v Literarnem klubu Lili Novy ob 9.30
  2. Predstavitev projekta Mladi čuvarji izročila (Hiša izročila - Ljoba Jenče) v E1 ob 10.30
  3. Ogled dela generalne vaje orkestra SF v Gallusovi dvorani ob 11.05
  4. Predstavitev, vaja in del baletne predstave Giselle v SNG Opera in balet ob 11.30
  5. Predstavitev projekta MOMUS (SIGIC) v E2 ob 15.00

Ogled vseh dogodkov je brezplačen, zato vas vljudno vabimo k ogledu. Prav tako so vam brezplačno na voljo vse ostale vsebine na Kulturnem bazarju, obvezna je le e-prijava na spletni strani.

Rok za prijavo je 27. marec 2019.