25.10.2018

Slovenski helikon potuje v Rusijo

31. oktobra bo v Moskvi nastopil mladi umetnik Bratko Krivokapič, ki igra na redko glasbilo – helikon.

Tanja Benedik

Slovenski helikon potuje v Rusijo

Bratko Krivokapič bo ob spremljavi Katalin Peter Krivokapič  najprej nastopil na 40. mednarodnem umetniškem festivalu sodobne glasbe »Moskovska jesen« v dvorani Doma ruskih skladateljev. Za to priložnost je skladbo napisala zaslužna umetnica ruske federacije Valerija Besedina, Geliokoncert, koncert za tenorski helikon in orkester je priredila v inačico s spremljavo klavirja. Besedina je leta 2016 slišala Bratka na 12. mednarodnem moskovskem festivalu slovanske glasbe in se navdušila nad zvočnostjo ter izraznimi in tehničnimi zmožnostmi novega glasbila. Le-to je po zamisli Igorja Krivokapiča kot eno od šestih nove družine glasbil - nastalo šele leta 2010 in je omenjeni koncert prvi v zgoodovini za to glasbilo.

Tako Bratko orje več ledin hkrati – je prvi koncertant na novem glasbilu, ki obenem izvaja tudi prva izvirna dela za svoje glasbilo. Še en podatek: za nove helikone je bilo do zdaj zloženih že šestinštirideset novih skladb ustvarjalcev iz Slovenije, Makedonije, Rusije in celo Turkmenije. Izbor teh s solističnim tenorskim helikonom pa bo Bratko predstavil na drugem recitalu; prvega novembra pred ruskimi skladatelji. Sledilo bo predavanje, ki ga bo o teh glasbilih za ruske kolege pripravil Igor Krivokapič.