15.05.2017

Četrti teden ljubiteljske kulture je posvečen likovni dejavnosti

Slavnostna otvoritev TLK je bila v soboto, 13. 5. 2017 v Slovenj Gradcu z odprtjem razstave likovnih del v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Sigic

Četrti teden ljubiteljske kulture je posvečen likovni dejavnosti

Do 21. maja se bo po vsej Sloveniji in zamejstvu zvrstilo več kot tisoč različnih kulturnih dogodkov. Ideja o prazniku ljubiteljske kulture izhaja iz tujine, saj se številne evropske države na ta način poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. V tem duhu so na JSKD pred štirimi leti prvič zastavili TLK, k izvedbi pa je pristopila še Zveza kulturnih društev Slovenije. TLK je tako namenjen predvsem promociji ljubiteljske kulture, ki je tako globoko vtkana v našo družbo, da si tovrstno produkcijo v povprečju vsak državljan ogleda dvakrat letno – kar 4 milijone obiskovalcev se namreč letno udeleži različnih kulturnih dogodkov, ki jih ustvarijo ljubitelji – torej ljudje, ki ustvarjajo, ne da bi za svoje delo prejemali plačilo. 

Teden ljubiteljske kulture želi tako opozoriti širšo slovensko javnost na to, da 25 tisoč kulturnih dogodkov, ki jih letno ponudi ljubiteljska kultura, pomeni raznoliko kulturno dogajanje po vseh koncih države – in to vse leto, ne le en teden v maju.

Projekt vsa leta aktivno podpira SAZAS, ki poskrbi, da so vsi sodelujoči projekti v tem tednu oproščeni plačil nadomestil za avtorske pravice. Letos bo TLK na ta način podprl tudi IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije).

Več informacij na spletni strani https://tlk.jskd.si