02.04.2011

Slovenski glasbeni dnevi že šestindvajsetič

Vsako leto Festival Ljubljana razširja prostor slovenske glasbene kulture z zdaj že tradicionalno prireditvijo Slovenski glasbeni dnevi. Letošnja edicija festivala predstavlja domačo glasbeno tradicijo ter njeno nadgradnjo in preseganje, staro in novo svetovljanstvo slovenske glasbe.

Maia Golobič

Carmina Slovenica, mariborski zbor, ki bo v Piranu odprl festival (fotodokumentacija Festivala Ljubljana)
26. slovenski glasbeni dnevi
4. - 7. 4. 2011
različna prizorišča v Ljubljani in Piranu
glasbeni dogodki, razstave, muzikološki simpozij, glasbena delavnica za otroke

celoten program dostopen na strani Festivala Ljubljana

programska knjižica festivala (.pdf)

Vsako leto Festival Ljubljana razširja prostor slovenske glasbene kulture z zdaj že tradicionalno prireditvijo Slovenski glasbeni dnevi. Številni koncerti festivala omogočajo živ stik z ustvarjalnostjo in poustvarjalnostjo sodobnih glasbenikov in skladateljev, spremlja pa jih misel o glasbi na pogovorih in muzikoloških simpozijih, ki se ukvarjajo s problematiko sodobne glasbene kulture in z njeno dediščino.

Na koncertu ob odprtju festivala bo premierno izveden projekt zbora Carmina Slovenica, Prošnja za besede, ki je posvečen skladatelju Lojzetu Lebiču. Dirigentka Karmina Šilec se je pri ustvarjanju koncepta oprla na stičišče slovenske poezije in glasbe. Inspiracija za projekt namreč temelji na poeziji, iz katere je svoja ustvarjalna izhodišča črpal že sam Lebič. Za uvod v dogodek bo poskrbela okrogla miza, na kateri se bodo muzikologi in skladatelji pogovarjali o ambasadorjih slovenske glasbe.

Tema mednarodnega muzikološkega simpozija bo usmerjena v kulturno dediščino slovenskega in srednjeevropskega prostora s preloma 19. v 20. stoletje, vrtela se bo okrog delovanja Gustava Mahlerja in njegovega dela kot dirigenta v Ljubljani ter se dotaknila razvoja glasbene ustvarjalnosti tistega časa na Slovenskem. Mahlerju je posvečen koncert Slovenskega komornega zbora s priredbami nekaterih njegovih pesmi. Slovenska filharmonija bo v dvorani Slavka Osterca gostila razstavo Dunajskega gledališkega muzeja, posvečeno Mahlerju. Razen obletnice tega velikega skladatelja pa se bo obeležila tudi 90. obletnica rojstva Primoža Ramovša, in sicer na koncertu z organistko Polono Gantar, ki bo Ramovševa orgelska dela izvajala v Frančiškanski cerkvi.

26. Slovenski glasbeni dnevi bodo usmerili soje žarometa na sodobno ustvarjalnost s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Skladba Med prsti zven podobe II Larise Vrhunc išče povezavo med govorjenim jezikom in glasbo. Predstavili se bosta tudi novi skladbi Nine Šenk in Vita Žuraja, ki sta bili že krstno izvedeni v tujini. Prvi del programa tega večera se bo ozrl v glasbeno življenje skladateljske skupine Pro musica viva, in sicer s skladbama Trois images Iva Petrića in Audiospectrum Darjana Božiča.

Zaključek festivala bo zaznamovala premiera. Večdimenzionalni projekt, večer poezije, inštrumentalnega teatra in glasb, v katerem avantgardist Vinko Globokar sodeluje z Big Bandom RTV Slovenija, je dogodek, ki vključuje improvizacije, nove in stare Globokarjeve skladbe ter interpretacije izbranih monologov, ključno mesto v projektu pa imata še tolkalec Jean-Pierre Drouet in igralec Boris Ostan. Skladatelj je na tiskovni konferenci pred začetkom festivala predlagal, da bi na morebitna vprašanja poslušalcev odgovarjal v pogovoru po nastopu v Kinu Šiška.

Ob boku koncertni dejavnosti se bo razvrstilo nekaj delavnic in razstav. Glasbena delavnica za otroke in razstava na Ljubljanskem gradu bosta obeležili obletnico skladatelja Janeza Kuharja, medtem ko bo študentski muzikološki simpozij predstavil vpliv glasbe na mlade. S temi dejavnostmi se tako izpolnjuje ena mnogih vlog pričujočega festivala, namreč tista, ki vzpostavlja vezi med študenti Akademije za glasbo, Pedagoške fakultete in Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete in jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju znotraj strokovnih področij.

Pod okriljem 26. Slovenskih glasbenih dni sta na sporedu še dodatna koncerta: zadnji večer cikla Mahlerjeve glasbe in koncert ob 100. obletnici rojstva muzikologa Dragotina Cvetka z izvedbami orkestralnih skladb slovenskih ustvarjalcev.

Letošnja edicija festivala torej osrednjemu programskemu sklopu pridružuje bogat spremljevalni program ter ob glasbi slovenskih umetnikov osvetljuje Mahlerjevo figuro in delo, medtem ko koncertni del predstavlja domačo glasbeno tradicijo ter njeno nadgradnjo in preseganje, staro in novo svetovljanstvo slovenske glasbe.