30.11.2016

Skoraj vse o zvoku

Interaktivna razstava v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.

Viktor Škedelj Renčelj

Razstava: Skoraj vse o zvoku
Foto: Viktor Škedelj Renčelj

Še do 3. decembra je v TMS v Bistri na ogled postavljena razstava Skoraj vse o zvoku. V zimskih mesecih bo nato zaradi organizacijskih razlogov obisk onemogočen, ponovno pa bodo zainteresirani obiskovalci lahko prišli na svoj račun od 1. marca 2017 dalje (pa vse do 3. 12. 2017).

Interaktivna in didaktično precej zanimiva razstava obiskovalce dejansko seznani z osnovnimi zakonitostmi zvoka, saj ga smiselno vodi od prvega panela s predstavitvijo fizikalnega pojma valovanja  pa vse do računalnikov oziroma digitalnih predvajalnikov.   

Obiskovalcu je tako tudi s skicami, razstavljenimi artefakti in interaktivnimi pomagali razloženo,  kaj je valovanje in njegove fizikalne lastnosti, valovne lastnosti zvoka, na primeru strune brenkal je obrazloženo stoječe valovanje, na primeru panove piščali nihanje stolpca zraka, lastnosti zvoka (tj. jakost, višina, barva, trajanje), vrste zvoka (zvoki nežive narave, zvoki biološkega izvora,  zvoki tehnologije), kaj so to harmonije, akordi in lestvice, kakšna je zgradba ušesa in kako deluje mehanizem sluha ter kakšne so fiziološke osnove govora, osnove akustike kot vede, akustična tehnika in zvočni zapisi, kaj sta fonograf in gramofon, o vplivu elektrike in radia, o magnetnem zapisu na trak (magnetofon, kasetnik), o razliki med analognim in digitalnim zapisom, na kakšnem principu deluje optični zapis na zgoščenkah itd.

Razstava je s svojo zgoščenostjo in osredotočenostjo na osnovne pojme verjetno primerna predvsem v didaktične namene šolajoče se mladine, lahko pa deluje precej inspirativno tudi na aktivne glasbenike, ki o fizikalnih osnovah svoje (po)ustvarjalnosti pogosto manj razmišljajo, ter za vse ki jih zanima studijska produkcija ter manipulacija zvoka na splošno.  Po razstavi pa zvedavemu obiskovalcu priporočam še obisk t.i. gluhe sobe, da si nekoliko spočije - od pridobivanja znanja - utrujena ušesa. 

Prikaz delovanja stoječega valovanja na primeru brenkal oz. konkretno na primeru t.i. slide kitare
Razstavljeni strunski instrumenti
Valovanje membran in posledično zvok tolkal
Nekdanji šolski radio
Že nekoliko arhaična mešalna miza
Razstavni prostor