19.02.2020

10. sezona cikla Harmonia Concertans

Cikel Harmonia Concertas – Stara glasba na Novem trgu v svoji 10. sezoni 2020 nadaljuje doslej začrtano pot s šestimi koncerti v koledarskem letu in izvedbah manj znanega repertoarja na ustreznih zgodovinskih glasbilih.

Press info

10. sezona cikla Harmonia Concertans

Jubilejna sezona sovpada s 40. obletnico ustanovitve Muzikološkega inštituta ZRC SAZU in kar štirje od šestih koncertov so v celoti posvečeni glasbi, ki je povezana s Slovenijo in se je večinoma ohranila v slovenskih knjižnicah in arhivih. Vsi sporedi so nastali posebej za cikel in mnoge nove transkripcije doslej neobjavljenih skladb pripravljamo posebej za koncerte cikla.

Ustanoviteljema cikla koncertov Harmonia Concertans: Stara glasba na Novem trgu Domnu Marinčiču in Tomažu Sevšku se bodo v ansamblu musica cubicularis pridružili znani tuji specialisti za staro glasbo, tudi flavtistka Anne Freitag, violinist Aureliusz Goliński in gambist Hartwig Groth, in znana slovenska sopranistka Bernarda Bobro. Ansambel bo nekatere izmed letošnjih sporedov izvedel tudi na ptujskem gradu, v Mariboru, Piranu in na mednarodnih gostovanjih v Helsinkih, Münstru in Nürnbergu.

1. koncert: ponedeljek, 24. februar 2020 ob 20. uri, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Stara glasba po Sloveniji: Ljubljana


Instrumentalna glasba iz arhiva ljubljanske stolnice

Otvoritveni koncert sezone bo v zasedbi s petimi violami da gamba predstavil instrumentalno glasbo iz petih glasbenih zbirk, ki so izšle med letoma 1600 in 1619 in so jih nekoč hranili v arhivu ljubljanske stolnice. Spored bodo zaokrožili plesi iz zbirke Musicalische Tafelfreudt Isaaca Poscha, ki je izšla leta 1621 s posvetilom kranjskim deželnim stanovom.

2. koncert: četrtek 19. marec 2020 ob 20. uri, v koncertni dvorani GŠ KGBL, Vegova 7, Ljubljana
Köthen – London – Hamburg

Linike, Telemann, Händel, Freytag


Drugi koncert sezone bo posvečen redko izvajanim triom za prečno flavto, violo da gamba in basso continuo Bachovih prijateljev in sodelavcev, kot so Johann Georg Linike, Johann Heinrich Freytag, Georg Philipp Telemann in Georg Friedrich Händel.

3. koncert: 19. maj 2020 ob 20. uri, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana)
Stara glasba po Sloveniji: Ptuj

Koncerti iz ptujske zbirke


Na majskem koncertu bodo zazveneli koncerti iz rokopisne zbirke iz sredine 18. stoletja, ki jo danes hrani Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in je v srednji Evropi edinstvena, saj vsebuje kar 31 koncertov za solistično glasbilo s tipkami in godala. Rokopisi kot solistični instrument navajajo čembalo, a večina avtorjev je bilo organistov in nekateri koncerti so bili sprva nemara namenjeni izvedbi z orglami. Zazveneli bodo na izvirnem orgelskem pozitivu Janeza Frančiška Janečka (1748) iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož.

4. koncert: 24. september 2020 ob 20. uri, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Stara glasba po Sloveniji: Slovenska Bistrica

Operne arije pri Attemsovih


Prvi jesenski koncert bo posvečen glasbi iz rokopisne zbirke, ki je bila nekoč last plemiške družine Attems iz Slovenske Bistrice in jo danes hranijo v Pokrajinskem arhivu Maribor. Rokopisi so nastali okrog leta 1740 in vsebujejo približno devetdeset italijanskih arij za sopran, dva dueta in nekaj komornih instrumentalnih del. Mnoge skladbe vsebujejo obligatni part za flavto. Za koncert bodo nastale nove edicije doslej neizvajanih skladb.

5. koncert: 20. oktober 2020 ob 20. uri, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana)
Bachov leipziški goslar

Nemška glasba z dvema violama da gamba


Posebnost oktobrskega koncerta bosta izvirni zgodovinski glasbili, sedemstrunski basovski violi da gamba enega najpomembnejših nemških goslarjev Johanna Christiana Hoffmanna (1683–1750), ki je izdeloval godala in lutnje tudi za Johanna Sebastiana Bacha.

6. koncert: 16. november 2020 ob 20. uri, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Stara glasba po Sloveniji: Piran

Rokopisi Tartinijeve glasbe po Evropi


Sklepni koncert sezone bo povezan z mednarodnim muzikološkim simpozijem ob 250. obletnici smrti Giuseppa Tartinija. V mednarodni petčlanski zasedbi bodo zazvenele Tartinijeve redko izvajane skladbe iz arhivov v Italiji, Angliji, Nemčiji, Danski in Švedski: dva koncerta za flavto in godala, dve triosonati in dve solistični sonati.

Harmonia Concertans