Organi društva

Predsednik:
Miha Kozorog

Generalni sekretar:
Primož Kristan

Člani Upravnega odbora:

 1. Katarina Bogunović Hočevar
 2. Helena Filipčič Gardina
 3. Nenad Firšt
 4. Gregor Kosi
 5. Rok Košir
 6. Miha Kozorog
 7. Alja Kramar
 8. Aleš Nagode
 9. Gregor Štibernik

Člani Nadzornega odbora:

 1. Maia Juvanc
 2. Manca Ogrin
 3. Špela Trošt

Člani Častnega razsodišča:

 1. Aleksandra Korbar
 2. Svanibor Pettan
 3. Marina B. Žlender