11.06.2018

30 let projekta Imago Sloveniae – Podoba Slovenije

Nacionalni projekt Imago Sloveniae – Podoba Slovenije obeležuje 30-letnico svojega glasbenega in kulturnega delovanja. Obseg in uspešnost projekta najbolje prikazuje statistika: več kot 2.500 koncertov, prek 10.000 vrhunskih glasbenikov, več kot milijon in pol obiskovalcev.

SIGIC

30 let projekta Imago Sloveniae – Podoba Slovenije
Foto: arhiv Imago Sloveniae

Začetki projekta Imago Sloveniae – Podoba Slovenije segajo v leto 1988, ko je bilo ustanovljeno Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra, ki je z organizacijo koncertnih in drugih kulturnih dogodkov začelo oživljati utrip v historičnem osrčju Ljubljane. Ta v zametkih povsem civilna pobuda je vzniknila v krogu kulturno ozaveščenih meščanov, med katerimi omenimo arhitekta Jureta Lenarda, režiserja Gregorja Tozona, prav posebej pa pianista prof. Primoža Lorenza, ki je bil do svoje smrti leta 2007 tudi predsednik društva. Prizorišča koncertov so postali mestni trgi z vodnjaki, atriji, sakralni objekti in drugi privlačni zgodovinski deli mesta. Primož Lorenz je kot »oče« in gonilna sila oživitve Stare Ljubljane soustvaril številne koncertne prireditve na prizoriščih spomenikov kulturne dediščine in zasnoval festivala Poletje v Stari Ljubljani in Noči v Stari Ljubljani. Iz široke odmevnosti teh prizadevanj je bila leta 1994 ustanovljena Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije (ime je predlagal umetnostni zgodovinar dr. Nace Šumi). Njeni ustanovni člani so bili dr. France Bernik, tedanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Milan Kučan, tedanji predsednik države, dr. Alojzij Šuštar, tedanji slovenski metropolit, in seveda prof. Primož Lorenz.

Projekt Imago Sloveniae je edinstven po svojem pristopu h kulturno-umetniškemu potencialu kot izhodišču za urbano in ruralno (fizično) prenovo in gospodarski razvoj. Z vrhunsko glasbeno umetnostjo, umeščeno na prizorišča arhitekturne dediščine, je projekt oplemenitil kulturno ponudbo po državi in pripomogel k turističnemu razvoju slovenskih krajev in regij, pa tudi k oblikovanju njihove kulturne identitete.

Leta 2004 je bil projekt organizacijsko in programsko nadgrajen. Ob sodelovanju s tujimi kulturnimi institucijami in glasbenimi festivali se je projektna mreža razširila v mednarodni prostor, kar je obenem zagotovilo tudi gostovanja slovenskih umetnikov v tujini. Plod mednarodnega sodelovanja je bil med drugim tudi odmevni projekt Evropsko glasbeno poletje 2009, v okviru katerega se je v štirih državah (Češka, Italija, Hrvaška, Slovenija) zvrstilo 59 koncertov. Že od začetka delovanja nacionalnega projekta Imago Sloveniae je posebna pozornost namenjena obetavnim mladim glasbenikom, ki šele stopajo na umetniško pot. Od leta 2005 se zanje oblikuje Mednarodni ciklus Mladi talenti.

Ustanova Imago Sloveniae danes povezuje dvajset slovenskih krajev in prek petindvajset kulturnih prizorišč, na katerih se vsako leto zvrstijo številni koncerti izbranih slovenskih in tujih izvajalcev orkestralne, vokalne in komorne klasične glasbe, pa tudi zvrsti, kot sta džez in etno. Pod uveljavljeno blagovno znamko Imago Sloveniae se izvede več kot 100 kulturnih dogodkov letno. Festivali in koncertni cikli, ki predstavljajo pestre sporede in odlične izvajalce, so osvojili številne poslušalce in si pridobili zvesto občinstvo. Medsebojno povezovanje in skupno oblikovanje kakovostne, programsko bogate koncertne ponudbe ter najširša dostopnost vrhunske glasbene umetnosti pa ostajajo poglavitne zaveze tudi za prihodnost.

V okviru projekta Imago Sloveniae poteka več programskih sklopov:

Mednarodni festival Imago Sloveniae
Mednarodni ciklus Poletje v Stari Ljubljani
Mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani
Mednarodni ciklus Jazz oder
Mednarodni ciklus Mladi talenti
Zima v Stari Ljubljani
Likovna galerija Janez Boljka

Vsako leto organiziramo več kot 80 koncertov klasične, jazz in etno glasbe, ki se jih udeleži več kot 80.000 obiskovalcev.

Temeljne značilnosti projekta so:

kompleksna revitalizacija stavbne kulturne dediščine (starih mestnih jeder, gradov, cerkva, muzejev…)   s pomočjo žive kulture in organiziranih kulturnih prireditev;
policentričnost: širitev vrhunske umetnosti iz velikih centrov tudi v manjše kraje in občine na področju cele države;
oblikovanje skupne blagovne znamke slovenske kulturne podobe in promocija slovenske kulture (povezanost žive kulture in dediščine);
kulturno osveščanje in izobraževanje;
nova umetniška produkcija;
mednarodno sodelovanje in medkulturni dialog;
mobilnost kulturnih dobrin in razvoj kulturnega turizma;
prost dostop do vrhunske kulturne ponudbe (brezplačni koncerti za obiskovalce);
oblikovanje kulturnih prireditev na prostem in v nekonvencionalnih ambientih (ulice, atriji, gradovi, cerkve, muzeji);
profesionalna organizacija kulturnih prireditev in visoka  kakovostna raven izvajalcev;
povezanost prireditev v širšem zaledju države, povezovanje krajev in različnih kulturnih prizorišč ter spodbujanje in koordinacija skupne kulturne ponudbe.

Program:

Sreda, 13. junij 2018, ob 21. uri, Kongresni trg, Ljubljana - Svečana otvoritev 30. Mednarodnega festivala  Imago Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani: Državni ansambel Ruski kozaki

Sreda, 20. junij 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Cantando Admont

Torek, 26 junij 2018, ob 20.30, Ljubljanski grad, Ljubljana - Duo Ingolfsson-Stoupel

Sreda, 27. junij 2018, ob 20.30, Cerkev sv. Jakoba, Ljubljana - 10 let Vokalne akademije Ljubljana

Petek, 29. junij 2018, ob 20.30, Stari trg, Ljubljana - Večer mladih jazzovskih vokalistk

Ponedeljek, 2. julij 2018, ob 20.30, Narodna galerija, Ljubljana - Slovenski komorni orkester Dunaj

Torek, 3. julij 2018, ob 20.30, ploščad Kulturno kongresnega centra, Dolenjske Toplice - Mladinski simfonični orkester iz Raanane

Sreda, 11. julij 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Aupa Quartet

Četrtek, 12. julij 2018, ob 21. uri, Metliški grad, Metlika - Noreia

Petek, 13. julij 2018, ob 20.30, Stari trg, Ljubljana - Jazz Ladies

Ponedeljek, 16. julij 2018, ob 20.30, Mesti muzej, Ljubljana - Lovorka Nemeš Dular

Sreda, 18. julij 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Čarobni štirje letni časi

Petek, 20. juilij 2018, ob 20.30, Stari trg, Ljubljana - Lorca, ti in jaz

Ponedeljek, 23. julij 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Splitski kitarski kvartet

Petek, 27. julij 2018, ob 20.30, Stari trg, Ljubljana - Ton Risco European Quartet


Petek, 27. julij 2018, ob 20.30, Slovenska filharmonija, Ljubljana - Svetovni mladinski orkester Zoltána Kodályja

Sreda, 1. avgust 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Projekt Lacrime / Solze

Petek, 3. avgust 2018, ob 20.30, Stari trg, Ljubljana - Veronika Kumar kvintet

Petek, 3. avgust 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Koncert v spomin Primožu Lorenzu: Štipendisti fundacije Viktorija

Sreda, 8. avgust 2018, ob 20.30, Ljubljanski grad, Ljubljana - Orkester ruskih ljudskih inštrumentov Nekrasov

Petek, 10. avgust 2018, ob 20.30, Ribniški grad, Ribnica - Orkester ruskih ljudskih inštrumentov Nekrasov

Ponedeljek, 13. avgust 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Eminent Duo

Sreda, 15. avgust 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Tomaž Sever in Katja Sinkovič

Petek, 17. avgust 2018, ob 20. uri, Metliški grad, Metlika - Ethnotrip

Petek, 17. avgust 2018, ob 20.30, Stari trg, Ljubljana - Reut Regev Trio

Ponedeljek, 20. avgust 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Maruta Staravoitava

Torek, 21. avgust 2018, ob 20.30, Stolnica sv. Nikolaja, Ljubljana - Koncert orgelske in violinske glasbe "Od baroka k romantiki"

Sreda, 22. avgust 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Klavirski trio Amael

Sobota, 25. avgust 2018, ob 20.30, Mestni muzej, Ljubljana - Aleja Sniva