07.10.2014

Društvo slovenskih skladateljev je predstavilo svojo dejavnost za prihodnjo sezono

Že znanim dejavnostim društva se v letošnjem letu pridružuje sklop okroglih miz, ki nosi skupni naslov »Sečišča slovenske glasbe – o domači ustvarjalnosti in njenih potencialih«.

Tanja Benedik

Na tiskovni konferenci so predstavniki DSS (dr. Peter Šavli, Nina Šenk, Nenad Firšt in Pavel Mihelčič) in gostje podrobneje spregovorili o posameznih sklopih letošnje koncertne sezone. (Foto: Odzven)
Foto: Odzven

Na tiskovni konferenci so predstavniki DSS (dr. Peter Šavli, Nina Šenk, Nenad Firšt in Pavel Mihelčič) in gostje podrobneje spregovorili o posameznih sklopih letošnje koncertne sezone.

Nenad Firšt, predsednik upravnega odbora DSS, je povedal, da bo v kratkem znova v uporabi koncertni prostor Koncertnega ateljeja – Slovenske glasbene sobe v Kogojevi dvorani, ki jo je v preteklih letih uporabljalo društvo SIGIC. Tam se bodo odvijali koncerti, okrogle mize, predstavitve in podobni dogodki.

Cikel Koncertni atelje je tudi najstarejša dejavnost DSS in je v preteklosti doživel kar nekaj preobrazb, njegovo osrednje delovanje pa je usmerjeno v predstavitve slovenskega repertoarja in novih skladb. Letos sta za njegovo vsebino poskrbela dr. Peter Šavli in mlada skladateljica Nina Šenk. Na koncertih se predstavljajo večinoma slovenski izvajalci in skrbijo za pregled slovenske ustvarjalnosti 20. in 21. stoletja. Tudi letos, kot je že običaj, najdemo v koncertnih programih večinoma novitete. Že na prvem koncertu, ki je bil 30. septembra, smo lahko prisluhnili novi glasbi za neobičajno zasedbo (Grahek – flavta, Lazar – čembalo). 23. oktobra se bosta predstavili Theresa Plut (sopran) in Polona Gantar (orgle), za njune skladbe pa so poskrbeli Lojze Lebič, Ivan Florjanc, Maks Strmčnik, Katarina Pustinek Rakar, Damijan Močnik in Tomaž Svete. 2. decembra bo sledil koncert Anje Brezavšček (flavta) in Valentine Štrucelj (klarinet) v Mestnem muzeju. Organizatorji ob tej priložnosti namenjajo posebno pozornost namenski umeščenosti prostora v glasbeno dogajanje. 5. februarja bo sledil Dissonance Quartet, ki bo predstavil cvetober slovenske ustvarjalnosti za godala. V svoj program so med drugim uvrstili skladbo Arcadiana skladatelja Thomasa Adesa, ki ga najdemo v vrhu svetovnih skladateljskih imen. Za to priložnost se torej lahko nadejamo zanimive primerjave naših del s tujo ustvarjalnostjo. Trobilni kvintet se bo s samimi novitetami predstavil v Viteški dvorani 16. marca prihodnje leto.

Naslednji cikel, Noč slovenskih skladateljev, nastaja na osnovi razpisa za člane DSS in s podporo RTV Slovenija in programa ARS. Umetniški oblikovalec je Peter Kopač. Prvi dogodek bodo zaznamovale skladbe za visoke inštrumente, medtem ko bomo na drugem poslušali skladbe za nizke inštrumente, saj tak repertoar ni prav pogosto izvajan. Del tega programa izhaja v publikacijah DSS.

Prav tako se nadaljuje cikel pogovorov s skladatelji, ki ga vodi dr. Sonja Kralj Bervar. Njeni gosti bodo Maks Strmčnik, Ljubo Rančigaj, Alojz Ajdič, Milko Lazar in Nina Šenk. Ob tem nastaja zvočna kolekcija posnetkov pogovorov (teh je do zdaj že 15), ki so dostopni preko spletne strani DSS .

Omeniti velja še Svetovne glasbene dneve – World music days, v katere bo prav tako v prihodnjem letu vpeto Društvo slovenskih skladateljev. Potekali bodo konec septembra in v začetku oktobra 2015. S podrobnostmi nas bo društvo seznanilo kasneje.

Tudi letos DSS pripravlja koncert za mlade, ki je namenjen učencem 3. triade, dijakom in študentom. Program oblikuje Marko Mihevc – Muni in je moderiran. Na njem bodo izvedli štiri nova dela mladih skladateljev (David Beovič, Nana Forte, Matija Marčina, Katarina Pustinek Rakar).

Mednarodni koncerti DSS dopolnjujejo koncertno dejavnost doma s koncerti v tujini, k nam pa v okviru festivala Unicum prihajajo tuji umetniki in na naših odrih soočajo slovensko in tujo glasbeno ustvarjalnost.

Novi projekt društva z naslovom Okrogla miza nastaja kot plod sodelovanja DSS, Glasbene mladine Slovenije, Slovenskega muzikološkega društva in SIGIC-a. Letošnji cikel nosi naslov »Sečišča slovenske glasbe – o domači ustvarjalnosti in njenih potencialih«. V prihodnosti bi želeli še več takšnih dogodkov.

Pavel Mihelčič, DSS (Slovenska glasba in mediji, 6. 5. 2015): »Spodbudno je, da se začenjamo lotevati tovrstnih vsebin. Glasbeniki – skladatelji nimamo nobenega statusa. Ostali umetniki so akademiki, status skladatelja pa je napačno prikazan v medijih. Ali umetnost res razume tako malo ljudi, kot se to prikazuje v medijih? Večinoma smo prisiljeni poslušati določeno zvrst glasbe (primer za to so lokali). Radijskih postaj je približno 100, a le na eni ali dveh se vrti 'umetniška' glasba. Zato je o tej problematiki treba spregovoriti.«

Peter Baroš, SIGIC (Mednarodna perspektiva slovenske glasbe, 12. 11. 2014): »Kogojeva dvorana bo znova dobila svoje mesto. Tu se bodo z okroglimi mizami reflektirale težave, s katerimi se srečuje glasba. Gostje prve bodo Dušan Bavdek, ki pri DSS skrbi za mednarodno dejavnost, glasbenik Janez Dovč, ki ima ogromno izkušenj z mednarodno izmenjavo – tudi v okviru veleposlaništev, Roman Fileš (MetalDays), ki je organizator glasbenih dogodkov, ter Jani Novak (Laibach), ki bo iz izkušenj govoril o tem, kakšen kapital Slovenija ima in kako bi lahko bolje izkoristila svoje potenciale.«

Vesna Venišnik, Slovensko muzikološko društvo (4. 3. 2015): »Govorili bomo o tem, kakšen odnos imajo mladi do slovenske glasbene ustvarjalnosti in kakšne so metode, da bi jim le-to približali.«

Uroš Mijošek, Glasbena mladina Slovenije (14. 1. 2015): »Izpostavili bomo ustvarjalnost mladih. Kdo, kako in kdaj naj jo prepoznava. Ideja izhaja iz glasbene olimpijade, ki je namenjena spodbujanju ustvarjalnosti. Gostje bodo predstavniki izobraževalnih ustanov od najnižje stopnje naprej, moderatorka bo dr. Branka Rotar Pance

Podrobni program je na voljo na povezavi: http://www.dss.si/media/uploads/files/DSS-program%202014-15_1.pdf.