03.10.2017

Društvo slovenskih skladateljev napovedalo koncertno sezono

Na 13 glasbenih dogodkih bo krstno izvedenih 66 del slovenskih skladateljev in pripravljenih 5 dogodkov iz cikla Pogovori s skladatelji.

Uredništvo

Nenad Firšt, Nina Šenk in Dušan Bavdek
Foto: DSS

Sezono je odprla okrogla miza v sklopu Dnevov slovenske muzikologije v sodelovanju s Slovenskim muzikološkim društvom.

Smoter delovanja Društva slovenskih skladateljev ostaja skrb za ustvarjanje nove slovenske glasbe, izdaja notnih edicij in nosilcev zvoka, pravna zaščita, zastopanje in promocija slovenskih skladateljev in skladateljic, zastopanje tujih založb, organizacija koncertov sodobne slovenske glasbe in sodelovanje s sorodnimi ustanovami po svetu. Načrtno, s koncerti in z notnimi zapisi, pripravljenimi za tekmovanja in revije, sodeluje pri vzgoji mladih poslušalcev in ustvarjalcev in svoje delovanje, kolikor je mogoče, enakomerno širi po Sloveniji, poglablja že sedaj uspešno sodelovanje z javnimi zavodi ter odpira vrata alternativnim oblikam glasbenega ustvarjanja. Ob tem ne pozablja na slovensko kulturno dediščino, ki jo želi ohraniti z izdajo notnih zapisov in nosilcev zvoka preminulih avtorjev. Društvo slovenskih skladateljev združuje 117 članov, ki se skozi sezono z novimi deli predstavljajo na koncertih DSS. 

Baletna in glasbenoscenska produkcija

Vsakoletni koncert Slovenski skladatelji mladim želi sodobno slovensko glasbo približati predvsem mladim poslušalcem, dijakom srednjih šol in gimnazij iz vse Slovenije. V zadnjih letih so umetniški vodje naročali predvsem dela skladateljev, ki sodijo v mlajšo generacijo, a so hkrati že uveljavljeni umetniki doma in v svetu. Ta generacija je najbolj inovativna v iskanju novih zvočnih barv, glasbene gradacije in najsodobnejših usmeritev. Minule uspešne prireditve in pozitiven odziv mladega občinstva so spodbuda za še bolj zavzeto iskanje povezav in stikov z mladimi, ki bodo v prihodnosti nosilec kulturnega življenja. Do sedaj so se srednješolcem predstavili Komorni orkester solistov KOS DSS, TASF – Trobilni ansambel Slovenske filharmonije, Filharmonija NOVA in Orkester Slovenske filharmonije v svoji polni zasedbi. 

Glasbeni festivali in koncertni cikli

Sklop komornih koncertov Koncertni atelje DSS ima tri pomembne kvalitete, ki bogatijo slovenske koncertne odre: ponuja najboljši repertoar slovenskih skladateljev, predstavlja pretežno krstne izvedbe skladateljev in krstne izvedbe mlajše skladateljske generacije ter k sodelovanju vabi najboljše slovenske poustvarjalce najrazličnejših zasedb in generacij, ki predstavijo slovensko glasbo na najvišji izvedbeni ravni.

V postprodukciji koncertov je poskrbljeno za to, da se najboljše skladbe natisnejo v okviru založbe Edicije DSS, vsi koncerti pa se tonsko posnamejo v sodelovanju z Radiem Slovenija. Pri pripravi programa se stremi k čim širšemu naboru glasbenih praks in vpeljevanju novosti.

Noči slovenskih skladateljev so osrednje koncertne prireditve Društva slovenskih skladateljev na letni ravni, na katerih ima vsak član DSS možnost izvedbe; razpis je v tem primeru najširše zastavljen oziroma najbolj demokratičen. Vse izvedene skladbe so novitete. Pri izvedbi koncertov se k sodelovanju povabi najvidnejše slovenske izvajalce (soliste, ansamble, orkestre), ki svojo kakovost potrjujejo in izkazujejo tako doma kot v tujini. 

Cikel Pogovori s skladatelji je Društvo slovenskih skladateljev v sodelovanju z voditeljico dr. Sonjo Kralj Bervar uvedlo v sezoni 2012/2013. Svoji uveljavljeni koncertni in založniški ponudbi je tako dodalo še tretjo programsko razsežnost, »živi stik« s skladateljskimi osebnostmi današnjega trenutka. Pogovori prinašajo nov način komuniciranja z avtorji, vpogled v njihovo intimo, bolj oseben stik in posledično boljše oziroma drugačno razumevanje njihove glasbe. Usmerjeni so v širjenje razumevanja prispevka slovenskih glasbenih ustvarjalcev k bogatitvi kulturnega in družbenega življenja, ohranjajo spomin na pomembna umetniška dejanja v preteklosti, odgovarjajo na vprašanja glasbene sedanjosti in utirajo poti ustvarjalni prihodnosti. 

Mednarodno sodelovanje in promocija

Pod tem naslovom so združena tri področja delovanja, ki najbolj posegajo v mednarodni prostor. Mednarodni koncerti DSS dopolnjujejo koncertno dejavnost v domačem okolju s koncerti na referenčnih mednarodnih koncertnih odrih v izvedbi domačih izvajalcev, v okviru mednarodnega festivala UNICUM pa tuji izvajalci na koncertnih odrih v Sloveniji soočajo slovensko in tujo glasbeno ustvarjalnost.

Založba Edicije DSS se na Mednarodnem glasbenem sejmu Musikmesse Frankfurt redno predstavlja od leta 2002. Zanimanje za slovensko glasbeno ustvarjalnost ni majhno in slovenska dela danes predstavlja in ponuja vrsta tujih prodajalcev muzikalij. Povezovanje s tujimi založbami in vzajemno zastopanje, ki se je v zadnjih letih močno povečalo, ima tudi pomembne ekonomske učinke, ki vplivajo na razvoj založbe in posredno spodbujajo programsko delovanje DSS. 

Predstavniki DSS aktivno sodelujejo na srečanjih in generalnih skupščinah vseh najpomembnejših mednarodnih združenj (Mednarodno združenje za sodobno glasbo – ISCM, Evropsko združenje skladateljev umetniške glasbe – ECF in Evropsko združenje skladateljev in tekstopiscev – ECSA) in s tem krepijo status Slovenije v omenjenih inštitucijah.

Koncertno dejavnost DSS v sezoni 2017/2018 umetniško oblikujejo  Dušan Bavdek (mednarodna dejavnost), Peter Kopač (Noči slovenskih skladateljev), Marko Mihevc Muni (Slovenski skladatelji mladim), Sonja Kralj Bervar (Pogovori s skladatelji) in Nina Šenk (Koncertni atelje).