18.12.2015

Društvo slovenskih skladateljev predstavilo dejavnost v sezoni 2015/2016

Načrte za prihodnje obdobje so na novinarski konferenci predstavili predsednik DSS Nenad Firšt, Nina Šenk, ki skrbi za koncertni atelje, o mednarodni dejavnosti pa je spregovoril Dušan Bavdek.

Tanja Benedik

Nina Šenk, Nenad Firšt in Dušan Bavdek predstavljajo dejavnosti DSS-ja v sezoni 2015 / 2016. (Foto: Tanja Benedik)
Foto: Tanja Benedik

Načrte za prihodnje obdobje so na novinarski konferenci predstavili predsednik DSS Nenad Firšt, Nina Šenk, ki skrbi za koncertni atelje, o mednarodni dejavnosti pa je spregovoril Dušan Bavdek.

Koncertno dejavnost bo Društvo slovenskih skladateljev v sezoni 2015/2016 slavnostno zaznamovalo z mednarodno odmevnimi dogodki in okroglim jubilejem. Jesensko otvoritev sezone je obeležila izvedba Svetovnih glasbenih dnevov – Slovenija 2015, preostali, večji del pa bo namenjen 70. obletnici
društva.

Glavne naloge, ki si jih je zadalo društvo, so ustvarjanje nove slovenske glasbe, izdaja notnih edicij in nosilcev zvoka, pravna zaščita, zastopanje in promocija slovenskih skladateljev in skladateljic, zastopanje tujih založb, organiziranje koncertov sodobne slovenske glasbe in sodelovanje s sorodnimi ustanovami po svetu. S koncerti in z notnimi zapisi, pripravljenimi za tekmovanja in revije, načrtno sodeluje pri vzgoji mladih poslušalcev in ustvarjalcev ter svoje delovanje, kolikor je mogoče, enakomerno širi po Sloveniji, poglablja že sedaj uspešno sodelovanje z javnimi zavodi ter odpira vrata tudi alternativnim oblikam glasbenega ustvarjanja. Ob tem ne pozablja niti na slovensko kulturno dediščino, ki jo želi ohranjati z izdajo notnih zapisov in nosilcev zvoka preminulih avtorjev.

Baletna in glasbenoscenska produkcija

Vsakoletni koncert Slovenski skladatelji mladim želi sodobno slovensko glasbo približati predvsem mladim poslušalcem, dijakom srednjih šol in gimnazij iz vse Slovenije. V zadnjih letih so umetniški vodje naročali predvsem dela skladateljev, ki sodijo v mlajšo generacijo, a so kljub temu v svetu in doma že uveljavljeni umetniki. Ta generacija je tudi najbolj inovativna v iskanju novih zvočnih barv, glasbene gradacije in najsodobnejših usmeritev. Minule uspešne prireditve in pozitiven odziv mladega občinstva so spodbuda k še bolj zavzetemu iskanju povezav in stikov z mladimi, ki bodo v prihodnosti nosilec kulturnega življenja. Do sedaj so se srednješolcem predstavili Komorni orkester solistov KOS DSS, TASF – Trobilni ansambel Slovenske filharmonije in Orkester Slovenske filharmonije v svoji polni zasedbi.

Glasbeni festivali in koncertni cikli

Sklop komornih koncertov Koncertni atelje DSS ima tri pomembne kvalitete, ki bogatijo slovenske koncertne odre: ponuja najboljši repertoar slovenskih skladateljev, predstavlja pretežno krstne izvedbe skladateljev in krstne izvedbe mlajše skladateljske generacije ter k sodelovanju vabi najboljše slovenske poustvarjalce najrazličnejših zasedb in generacij, ki predstavljajo slovensko glasbo na najvišjem izvedbenem nivoju. Najboljše skladbe natisnejo v okviru založbe Edicije DSS, vse koncerte pa tonsko posname Radio Slovenija. Pri pripravi programa stremijo k čim širšemu naboru glasbenih praks in vpeljevanju novosti.

Noči slovenskih skladateljev so osrednje koncertne prireditve Društva slovenskih skladateljev na letni ravni, na katerih ima vsak član DSS možnost izvedbe; razpis je v tem primeru najbolj široko zastavljen oziroma najbolj demokratičen. Vse izvedene skladbe so novitete. Pri izvedbi koncertov k sodelovanju povabijo najvidnejše slovenske izvajalce (soliste, ansamble, orkestre), ki svojo kvaliteto potrjujejo in izkazujejo tako doma kot v tujini.

Cikel Pogovori s skladatelji je DSS v sodelovanju z voditeljico dr. Sonjo Kralj Bervar uvedlo v sezoni 2012/2013. Svoji uveljavljeni koncertni in založniški ponudbi je dodalo še tretjo programsko razsežnost, »živ stik« s skladateljskimi osebnostmi današnjega trenutka. Pogovori prinašajo nov način komuniciranja z avtorji, vpogled v njihovo intimo, bolj oseben stik in posledično boljše oziroma drugačno razumevanje njihove glasbe. Usmerjeni so v širjenje razumevanja prispevka slovenskih glasbenih ustvarjalcev k bogatitvi kulturnega in družbenega življenja, ohranjajo spomin na pomembna umetniška dogajanja v preteklosti, odgovarjajo na vprašanja glasbene sedanjosti in utirajo pot ustvarjalni prihodnosti.

Mednarodno sodelovanje in promocija

Pod tem naslovom so združena tri področja delovanja, ki najbolj posegajo v mednarodni prostor. Mednarodni koncerti DSS dopolnjujejo koncertno dejavnost v domačem okolju s koncerti na referenčnih mednarodnih koncertnih odrih v izvedbi domačih izvajalcev, v okviru mednarodnega festivala UNICUM pa tuji izvajalci na koncertnih odrih v Sloveniji soočajo slovensko in tujo glasbeno ustvarjalnost.

Založba Edicije DSS se na Mednarodnem glasbenem sejmu Musikmesse Frankfurt redno predstavlja od leta 2002. Zanimanja za slovensko glasbeno ustvarjalnost ne manjka in slovenska dela danes predstavlja in ponuja vrsta tujih prodajalcev muzikalij. Povezovanje s tujimi založbami in vzajemno zastopanje, ki se je v zadnjih letih močno povečalo, ima tudi pomembne ekonomske učinke, ki vplivajo na razvoj založbe in posredno spodbujajo programsko delovanje DSS. Predstavniki DSS aktivno sodelujejo na srečanjih in generalnih skupščinah vseh najpomembnejših mednarodnih združenj (Mednarodno združenje za sodobno glasbo – ISCM, Evropsko združenje skladateljev umetniške glasbe – ECF in Evropsko združenje skladateljev in tekstopiscev – ECSA) in s tem krepijo status Slovenije v omenjenih inštitucijah.

Cikel Okrogla miza drugič in Koncertna sezona 2015/2016 petič

Tudi v sezoni 2015/2016 predstavljajo novonastalo, doslej še ne slišano glasbo kot enega izmed temeljnih poslanstev našega društva. Na osmih glasbenih dogodkih bo krstno izvedenih 37 del slovenskih skladateljev in pripravljenih pet dogodkov iz sklopa Pogovori s skladatelji. Štiri dogodke iz cikla Okrogla miza z naslovom Sečišča slovenske glasbe – o domači poustvarjalnosti in njenih potencialih v DSS že drugo leto zapored pripravljajo skupaj z Zvezo Glasbene mladine Slovenije, Slovenskim glasbenoinformacijskim centrom (SIGIC) in Slovenskim muzikološkim društvom. Jubilejno koncertno sezono bo društvo zaključilo s sklopom prireditev, združenih pod skupnim naslovom Slavnostna akademija.

Slavnostna akademija ob 70. obletnici DSS

Dogodki bodo namenoma potekali 21. junija 2016, ko se v 140 državah po svetu praznuje t. i. Praznik glasbe. S tem želijo pokazati, da je tudi DSS nezamenljivi del svetovne glasbene ustvarjalnosti, ki želi svojo vlogo v glasbenem svetu, svoje delo in rezultate predstaviti kar najširšemu krogu poslušalcev.

V sklop prireditev bodo med drugim uvrstili Simpozij DSS (v sodelovanju s SIGIC-em), predstavitev knjige o Društvu slovenskih skladateljev avtorice dr. Sonje Kralj Bervar, razstavo ob 70-letnici društva (Kogojeva dvorana DSS) in slavnostni koncert, na katerem bodo predstavili dela svojih članov.

Za konec še novica, da bo med 28. in 30. septembrom 2016 DSS v Ljubljani organiziral Generalno skupščino ECSA. ECSA (European Composers' and Songwriters' Alliance) je nadžanrsko vseevropsko združenje skladateljev, ki vključuje več kot 40 skladateljskih društev in združenj, to je okoli 23.000 skladateljev iz 20 evropskih držav. V tem okviru bosta v Ljubljani organizirana dva koncerta pod znamko ECCO (European Contemporary Composers' Orchestra), ki ju bosta izvedla Big Band RTV Slovenija (28. 9.) in Simfonični orkester RTV Slovenija (29. 9.). S tema dogodkoma naše skladateljsko združenje nadaljuje uspešno mednarodno akcijo evropskega orkestra za sodobno glasbo (ECCO), katerega rojstvu je leta 2011 botrovalo prav Društvo slovenskih skladateljev. Koncerta bosta posneta in ponujena mednarodni mreži EBU.

Koncertno dejavnost DSS umetniško oblikujejo Dušan Bavdek (mednarodna dejavnost), Peter Kopač (Noči slovenskih skladateljev), Pavel Mihelčič (UNICUM), Marko Mihevc Muni (Slovenski skladatelji mladim) in Nina Šenk (Koncertni atelje).