05.02.2021

Glasba v črkah: Dramilo – notna zbirka novitet mladih slovenskih skladateljev

Na natečaju v okviru projekta Razsvetljenje je nastala zbirka treh novih zborovskih skladb.

Tanja Benedik

Tadeja Vulc: Dramilo

Leta 2019 smo obeleževali 200-letnico smrti Valentina Vodnika, zato je KUD Študent razpisal natečaj za skladbe na tematiko razsvetljenstva. Avtorji projekta so bili Tadeja Vulc, Uroš Jurgec in Špela Drašler. V zbirki so objavljene tri skladbe za mešani zbor brez spremljave, ki so jih napisali Matej Kastelic (Je pense, donc je suis), Matic Romih (Jesenska roža) in Luka Gojkošek (Sraka ima mlade). Vse skladbe je prvič izvedel Akademski pevski zbor Maribor z dirigentko (in skladateljico) Tadejo Vulc, ki se zadnja leta redno srečuje s sodobno glasbo in k sodelovanju vabi mlade ustvarjalce. Tadeja Vulc je zbirko Dramilo tudi obogatila, dodala je namreč smernice zapisovanja sodobne glasbe. Skladatelji se v iskanju vedno novega radi zatekajo k zapisovanju idej, zamisli, zvokov v simbolih, ki pa morajo biti jasni. Avtorica je analizirala skladbe od Jakoba Ježa preko Lojzeta Lebiča, Bora Turela do Damijana Močnika, Ambroža Čopija in porajajočih se novih generacij mladih skladateljev (skupaj 100 skladb 27 skladateljev).

Na skoraj štiridesetih straneh najdemo številne primere (skupaj s primeri notnega zapisa) razlage za izvajanje. Za zborovodje je to zagotovo zelo koristna in dobrodošla literatura, saj marsikdo ne zna na prvi pogled razbrati, kako izvajati določene elemente skladb. Namenjena je tudi tistim, ki svoje zapise še nadgrajujejo in si želijo novega znanja.

Med smernicami najdemo zapise zvokov, proizvedenih z usti, jezikom in ustno votlino – od šepeta, govora, kratkih, dolgih, visokih in nizkih tonov ter clustrov do vdihov, izdihov ipd. Sledijo zapisi zvokov, proizvedenih s pomočjo rok in nog, ter zapisovanje ostalih glasbenih parametrov (ritem, trajanje, dinamika itd.)

Ker se zvoke vse pogosteje obravnava kot enakovredne elemente v glasbi in ker so vse bolj priljubljeni med izvajalci in poslušalci, morajo biti pevci in dirigenti seznanjeni s temi zapisi. Veseli nas, da se bodo avtorji (avtorica) tematike še lotevali v naslednjih letih, saj tovrstne literature manjka med sicer precejšnjim naborom knjig in priročnikov v slovenskem jeziku.