28.09.2023

Glasba v črkah: Lojze Lebič - Izbrani zbori II

V zbirki IDSS – Izbrana dela slovenskih skladateljev je pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti izšla monografija Lojzeta Lebiča Izbrani zbori II, ki celovito dopolnjuje prvo skladateljevo zbirko Izbrani zbori, izdano leta 1998 in ponatisnjeno 2020.

Press Info

Lojze Lebič
Foto: Jana Jocif

V pričujoči izdaji – uredil jo je Mitja Gobec in notografiral Tadej Lenarčič – so objavljene vse doslej še neizdane Lebičeve zborovske skladbe in prestavitve. S to izdajo, pravi skladatelj, je zaključil komponiranje za zbor.

Zbirka vsebuje osem mešanih, pet moških in pet ženskih oziroma mladinskih zborov. Za mešane zbore so izbrane skladbe Čas, Pel bi, Nemir, Želje, Fčelica zleteila, Zmiərom moram bondrati, Urok in Pesem od zarje, za moške zbore Pesem nosačev žita, Luba vigred se rodi, Zmiərom moram bondrati, Povej, povej in Šocej, moj sel, ženski in mladinski zbori pa bodo lahko izbirali med deli Čas, Spomin, Dete jezdi na kolenu, Fčelica zleteila, Šocej moj sel in Upanje

Več informacij o monografiji najdete na spletni strani Naši zbori.

Lojze Lebič - Izbrani zbori II