02.11.2021

Glasbeni maraton 2021 in Natečaj Festivala Stična 2021

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna izpostava Ivančna Gorica in Kulturno društvo Stična v okviru Festivala Stična razpisujeta Glasbeni maraton 2021 in Natečaj Festivala Stična 2021.

Press Info

Glasbeni maraton 2021 in Natečaj Festivala Stična 2021

1. Kraj in čas prireditve
Natečaj bo potekal v petek, 19. novembra 2021, v Klubu Groš Grosuplje v popoldanskih (za OŠ in SŠ) in večernih urah (nad 18 let). Natančno uro prireditve bodo sporočili po prejemu prijav.

2. Pogoji prijave in prijava
Tekmovanja se lahko udeležijo skupine, ki gojijo rock, jazz rock, etno rock, funky, fusion, punk, hip hop, elektronsko in drugo sodobno oziroma alternativno glasbo mladih ter tudi same ustvarjajo, iščejo nove poti in ustvarjalne možnosti. Prednost imajo še neuveljavljene oziroma širše neprepoznavne skupine, ki ustvarjajo avtorsko glasbo. Tekmovanja se lahko udeležijo tudi kantavtorji. Na natečaj se lahko prijavijo vse mladinske glasbene skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva, oziroma vse skupine, v katerih so vsi člani ljubiteljski glasbeniki. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 30 let.
Morebitne izjeme odobri organizator.
Skupine, ki se bodo prijavile na Glasbeni maraton 2021 in Natečaj Festivala Stična 2021, morajo izpolnjeni prijavnici predložiti:
- kratek opis skupine,
- zgoščenko ali drug elektronski medij z vsaj enim novejšim posnetkom svojih skladb,
- besedila lastnih skladb,
- fotografijo skupine.

Prijave izpolnijo in pošljejo na oi.ivancna.gorica@jskd.si ali na JSKD OI Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica ter na info@kd-sticna.si do 5. novembra 2021.

3. Strokovno vodenje in izbor tričlanske komisije
Vse nastopajoče mlade skupine bo spremljal strokovni glasbeni selektor, ki bo s komisijo, v
kateri bosta še predstavnik Kulturnega društva Stična in neodvisni glasbenik, razglasil
najboljšo izvedbo. O izboru bodo prijavljene skupine obveščene pol ure po prireditvi. Izbrana skupina bo nagrajena s samostojnim koncertom na naslednjem Glasbenem maratonu 2022, ki bo potekal v okviru 22. mednarodnega Festivala Stična 2022, ter z denarno nagrado. Kriteriji ocenjevanja so zvočnost, ritem, inovativnost, dinamika, besedilo, izvajalska tehnika, izvirnost skupine in prepričljivost odrskega nastopa. Posebne pozornosti bo
deležna vsebina pesmi, sploh če bo izvajana v slovenskem jeziku.

4. Prijavljene skladbe
Nastopajoča skupina prijavi na tekmovanje štiri skladbe. Zaželeno je, da je vsaj ena lastna. Nastop naj ne presega 20 minut čiste glasbe, razen če bo prijavljenih več kot šest skupin, zaradi česar se nastopi lahko skrajšajo na 15 minut. Vse skupine bodo prejele pisno potrdilo o sodelovanju, po koncertu bo, glede na želje nastopajočih, omogočen kratek pogovor vodje skupine s strokovnim spremljevalcem.

5. Splošno
- Skupina s prijavo in podpisom potrjuje, da je seznanjena s pravili in pogoji Glasbenega maratona in Natečaja Festivala Stična ter da jih v celoti sprejema.
- S prijavo in podpisom skupina zagotavlja, da je resničen avtor pesmi.
- Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).
- Strokovna komisija ima pravico, da za zaključni festival ne izbere nobene skupine.
- Organizator ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje avtorskih pravic s strani
udeležencev tekmovanja.
- Skupina bo z organizatorjem podpisala dogovor za individualno uveljavljanje avtorskih pravic.
- Skupina dovoljuje fotografiranje in snemanje svojega nastopa.

6. Informacije
JSKD RS OI Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, GSM: 030 703
314 (Simona), 040 525 280 (Tina), E: oi.ivancna.gorica@jskd.si ali Kulturno društvo Stična,
Stična 11, 1295 Ivančna Gorica, GSM: 031 669 616 (Mik), E: info@kd-sticna.si.