22.02.2021

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v letih 2021 in 2022 sofinanciral javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Press Info

JSKD

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

1. Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa VPR-2021/2022 je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2021 in 2022. Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Cilji razpisa

 Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih kulturnih društev, zborov oz. folklornih skupin, katerih dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju je prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.
Izbrani bodo kulturni projekti, ki po obsegu, raznolikosti, kakovosti in dostopnosti izstopajo in so nepogrešljivi pri razvoju posamezne umetniške zvrsti na nacionalni ravni.

3. Razpisni rok

Rok prične teči 29. januar 2021 in se zaključi 1. marec 2021.

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov

 Javni kulturni projekt (v nadaljevanju: projekt) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena vsebinska enota. Je v celoti in v svojih sklopih dostopen javnosti in bo izveden v letih 2021 in 2022. Javni kulturni projekt sestavljajo posamezni projektni sklopi.

Projektni sklop je po vsebini in zasnovi sestavni del projekta. Prijavitelj mora v vlogi na razpis za vsako leto izbrati dva projektna sklopa (dva za leto 2021 in dva za leto 2022).

Več o razpisu najdete na spletni strani JSKD.