22.05.2018

Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti

Poziv je odprt do porabe sredstev (oz. najkasneje do 31. avgusta 2018).

SIGIC

Ministrstvo za kulturo

Objavljen je poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JCP-MED-UM-2018).

Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov predstavljanja vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter predstavljanja vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji na področjih uprizoritvenih, vizualnih, intermedijskih in glasbenih umetnosti.

Poziv bo odprt od ponedeljka, 23. aprila 2018, od 9. ure, do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 8. 2018.

Strokovne komisije za posamezna področja umetnosti bodo popolne vloge obravnavale po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva.

Glede na to, da je Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo JPR-UM-2018, še v postopku, prijavitelje opozarjajo na naslednje:

- v primeru, da bo njihov projekt izbran v sofinanciranje na razpisu Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo JPR-UM-2018, se vlogo za sofinanciranje istega projekta na tem pozivu zavrže kot vlogo neupravičene osebe;

- v primeru, da bo njihov projekt izbran v sofinanciranje na podlagi tega poziva, prijavitelj ne bo več izpolnjeval pogojev za sofinanciranje istega projekta na razpisu Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo JPR-UM-2018.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 520.000 evrov.