31.08.2018

Javni poziv za izvirna novejša glasbena dela

KUD Fürstova hiša zbira inovativna, kvalitetna nekomercialna avtorska dela za izdajo kompilacije nove muzike na Ptuju.

Press info

Javni poziv za izvirna novejša glasbena dela

Namen kompilacije je raziskati in predstaviti celostno aktualno glasbeno produkcijo na Ptuju in okolici. Kompilacija bo izdana fizično in digitalno.

Komisija za izbor: Davor Grabar, Robi Kresonja, Sara Korošec. Komisija prevzema odgovornost za izbor skladb in se ob nesoglasjih lahko tudi razširi.

Kriteriji za prijavo na poziv:

1. Nekomercialna avtorska glasba
2. Glasbeniki, ki izvirajo s Ptuja in okolice ali na Ptuju in v okolici ustvarjajo
3. Časovna omejitev skladb za kompilacijo: največ 7 minut
Lahko se pošlje dve skladbi, izbor se potemtakem naredi iz vrst komisije. Lahko se daljše skladbe priredi za namene kompilacije, na digitalni izdaji pa bodo skladbe izdane v originalnih dolžinah.
4. Neizdane skladbe ali izdane skladbe, ki so stare največ 3-4 leta (prednost bo imela novejša glasba)
5. Žanrskega kriterija ni

**v primeru tehnično zelo nekvalitetnih posnetkov, si organizator pridržuje pravico, da posnetke, kljub ostalim kriterijem, izločimo iz izbora.

Posnetke prevzemajo fizično v Fuerstovi hiši (Krempljeva ulica 1) ali na mail sarak1990@gmail.com.

Več info: sarak1990@gmail.com ali številka 041917037