18.03.2016

Javni poziv za sofinanciranje kulture v Občini Ravne na Koroškem

Javni poziv se začne 18. 3. 2016 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2016.

SIGIC

Ravne na Koroškem

Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016.

Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi, zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajo glasil, muzejsko dejavnostjo ter lastno kulturno ustvarjalnostjo, imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju občine, ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Povezava do razpisnega besedila in obrazcev za prijavo